شعله رزمجو - بیوگرافی شعرا ، بیوگرافی نویسندگان ، بیوگرافی خواننده ها - خانم شعله رزمجو

آکایران :شعله رزمجو یکی از گویندگان خبر شبکه دو می باشد و سابقا در خبرهای استانی استان فارس حضور داشت.

خبر ازدواج

بنا به گزارش برگزیده ها : سایت خبرکده در خبری اعلام کرد خانم رزمجو با آقای دانیال آل داوود ازدواج کرد.
متن خبر به شرح زیر است:

دانیال معین آل داود در سال ۹۱ با خانم رزمجو یکی از گویندگان اخبار سراسری شبکه ۲ ازدواج کرد.

ولی صحت این خبر هنوز تایید نشده است. تحقیق هایی که انجام شده، امکان صحت خبر ازدواج ایشان را خیلی کم می کند و به احتمال زیاد شایعه ای بیش نباشد.

شعله رزمجو

خانم شعله رزمجو

خانم شعله رزمجو

برگزیده ها: شعله رزمجو

پیشه: گوینده خبر
ملیت: ایرانی


,