عکس سلفی و متن جالب نیوشا ضیغمی در رم ایتالیا - اخبار ستاره ها ، اخبار چهره ها ، سلبریتی ها - متن عکس سلفی

متن عکس سلفی

متن عکس سلفی


نیوشا ضیغمی سفری به رم کرده و عکس و متن جدیدی منتشر کرده است.

اینجا آمفی تاتر کولوسئوم در رم" یکی از بزرگترینها و باشکوهترین ساخته های دست انسان در زمان های بسیار دور"زیبا و با شکوه در نظر اول" اما کمی عمیق تر فکر میکنم چشمهایم را میبندم و تصور میکنم عظمتی که با برده داری بنا شد " و شاهد چه ترسها و چه وحشتها برهزاران انسان بی گناه بود و چه فجایع و وحشیگری هایی را به خود دید. اما در همان زمان در جهان تخت جمشیدی بود که مهد مهر و آشتی تمام جهان بود و پایگاه صلح همه عالم و بنای عظیمش را کسانی بنا کردند که مزد کارشان را میگرفتند و برده داری در کار نبود " این است پیشینه پدران ما " هزار بار بیش از پیش میبالم به ایرانی بودنم

عکس سلفی و متن جالب نیوشا ضیغمی در رم ایتالیا
,نیوشا ضیغمی, عکس نیوشا ضیغمی, نیوشا ضیغمی و رم ایتالیا,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها
,