وسیله نقلیه ابراهیم حاتمی کیا (عکس)


مراسم بزرگداشت حاتمی کیا برگزار شد.

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

 

اخبار فرهنگی - عصر ایران