اورامانات؛ نگین زیبای کردستان +عکس -آکا - اورامانات کردستان

مشرق نیوز: روستای اورامانات تخت در جنوب شرقى شهر مریوان در استان کردستان قرار دارد که بوسیله جاده‌اى به طول 75 کیلومتر به شهر مریوان متصل مى‌شود.این روستا را هزار ماسوله نیز مى‌نامند.

 زیرا معمارى آن همانند ماسوله است. حیاط هر خانه بام خانه‌اى دیگر است، اما با وسعتى بیشتر.معمارى اورامانات و سرسبزى این منطقه کوهستانى رویاى پله‌هایى به سمت بهشت را متصور مى‌کند. خانه‌هاى این روستا با سنگ و اغلب به صورت خشکه و به صورت پلکانى ساخته شده است. مردم منطقه معتقدند اورامانات تخت زمانى شهرى بزرگ بوده و مرکزیتى خاص داشته به همین دلیل از آن به عنوان تخت یا مرکز (حکومت) ناحیه‌اى اورامان یاد مى‌کرده‌اند.به غیر از وضعیت خاص روستا از نظر معمارى، موقعیت چشمه‌هاى پرآب، مراسم خاص و آداب و رسوم و وجود مقبره  پیر شالیار و به ویژه جمعیت و تعداد سکنه قابل توجه آن نشانگر اهمیت منطقه از زمان ساسانى است.پوشاک کردى آمیزه‌اى از رنگ و نقش است. لباس مردم اورامانات نیز کردى است. پیش از ورود پارچه و کفش‌هاى خارجى و سایر منسوجات داخلى به استان کردستان، بیشتر پارچه‌ها و پاى افزار مورد نیاز آنها توسط بافندگان و دوزندگان محلى بافته و ساخته مى‌شده است.

اورامانات کردستان

اورامانات کردستانمناظر دیدنی اورامانات

مناظر دیدنی اوراماناتاورامانات

اوراماناتبهار اورامان کردستان

بهار اورامان کردستاناورامان کردستان

اورامان کردستاناورامان در کردستان

اورامان در کردستاناورامانات تخت

اورامانات تختروستاهای زیبای کوردستان

روستاهای زیبای کوردستانزیباییهای اورامان

زیباییهای اورامانعکس الای کردستان

عکس الای کردستانتصویر اورامانات HD

تصویر اورامانات HDبیوگرافی جاده اورامان

بیوگرافی جاده اورامانعکس های زیبا از بهار اورامانات

عکس های زیبا از بهار اوراماناتمنطقه ییلاقی شیردره در اورامانات کردستان

منطقه ییلاقی شیردره در اورامانات کردستاناورومانا کردستان

اورومانا کردستانتصویر از طبیعت زیبا ی اورامان کردستان

تصویر از طبیعت زیبا ی اورامان کردستانطبیعت اورامانات کردستان

طبیعت اورامانات کردستانعکس کردستان ایران

عکس کردستان ایرانارومانات کردستان

ارومانات کردستانطبیعت کردستان

طبیعت کردستانمنزرە زیبا

منزرە زیباشهرهای استان کردستان- دیدنی های استان کردستان,اورامانات؛ نگین زیبای کردستان +عکس روستای اورامانات,پلکانیشهرهای استان کردستان- دیدنی های استان کردستان,اورامانات؛ نگین زیبای کردستان +عکس روستای اورامانات,پلکانیشهرهای استان کردستان- دیدنی های استان کردستان,اورامانات؛ نگین زیبای کردستان +عکس روستای اورامانات,پلکانیگردآوری ایران شناسی برگزیده ها