دیوار مهربانی در قزوین هم راه اندازی شد -آکا - دیوار مهربانی قزوین کجاست

دیوار مهربانی قزوین کجاست

دیوار مهربانی قزوین کجاست

برگزیده ها: دیوار مهربانی در قزوین هم راه اندازی شد

برگزیده ها دیوار مهربانی توسط جمعی از شهروندان نیکوکار قزوینی با هدف تامین البسه برای افراد بی بضاعت راه اندازی شد.

به گزارش برگزیده ها شهروندان نیکوکار البسه نو و یا لباس های قابل استفاده ای که به آن نیاز ندارند را بر چوب لباسی های دیوار مهربانی در خیابان حیدری قزوین می آویزند.

بر روی این دیوار شعار ‘ لازم داری بپوش، لازم نداری بپوشان’ به چشم می خورد، تا نیک اندیشان به کمک تشویق شوند و افراد بی بضاعت نیز در صورت نیاز از لباس های نصب شده بر روی دیوار مهربانی استفاده کنند.

این کار ابتکاری پیش از این نیز در چند شهر دیگر اجرا شده است.

قبل از این نیز جمعی از شهروندان و نهادهای خیریه قزوین یخچال مهربانی را در یکی از خیابان های قزوین براه انداخته بودند که در آن افراد خیر و نیکوکار برای نیازمندان و کارتن خواب ها غذا و مواد خوراکی می گذارند.

منبع: ایرنا


,