عکس های زن تک تیرانداز ارتش آزاد سوریه - زنان فلسطین

بعد از آنکه رو زن امه ی نیویورک تایمز چندین عکس از زن انی که در ارتش آزاد سوریه را در نقاط ایست بازرسی و درگیری ها با حکومت سوریه منتشر کرد، رویترز هم عکس  های ی از یک زن تک تیرانداز در ارتش آزاد سوریه منتشر کرد.

“گوارا” زن ی است که با یکی از فرماندهان ارتش معارضین در شهر حلب ازوداج کرده است و در کنار وی در جبهه های جنگ علیه حکومت مبارزه می کند.گوارا که فارغ التحصیل آکادمی نظامی است، دارای تبحری خاصی در تک تیراندازی است. وی در کنار تک تیراندازی، آموزش نیرو های ارتش معارضین در سوریه را نیز انجام می دهد.

 

زنان فلسطین

زنان فلسطین

 

,های, زن, تک,عکس های جالب و زیبا، تصاویر جالب، تصاویر سه بعدی، عکسهای رمانتیک، عکسهای زیبا

,های, زن, تک,عکس های جالب و زیبا، تصاویر جالب، تصاویر سه بعدی، عکسهای رمانتیک، عکسهای زیبا


,