انواع کبوتر

شناخت انواع نژاد کبوتر با عکس


در این پست عکس کبوتر های ایرانی با نژادهای مختلف را مشاهده کنید .

عکس کبوتر پشتار سیاه

عکس کبوتر پشتار سیاه

عکس کفتر پیس کاکلی

عکس کفتر پیس کاکلی

عکس کبوتران جفت زاغ كاكلي چشم سفيد

عکس کبوتران جفت زاغ كاكلي چشم سفيد

عکس کفتران جفت زرد

عکس کفتران جفت زرد

عکس کبوتران جفت سرخ

عکس کبوتران جفت سرخ

عکس کبوتران جفت سرور

عکس کبوتران جفت سرور

عکس کبوتران جفت کله دم سبز چایی

عکس کبوتران جفت کله دم سبز چایی

عکس کبوتران جفت کله سرخ

عکس کبوتران جفت کله سرخ

عکس کبوتران جفت کله قهوه ای

عکس کبوتران جفت کله قهوه ای

عکس کبوتر دم زرد ( يالدار )

عکس کبوتر دم زرد ( يالدار )

عکس کبوتر دمگیر اصفهان

عکس کبوتر دمگیر اصفهان

عکس گبوتر دوکت پلاکی

عکس گبوتر دوکت پلاکی

عکس کبوتر دو کت دوکاکله

عکس کبوتر دو کت دوکاکله

عکس کبوتر دوکت هفترنگ قزوین

عکس کبوتر دوکت هفترنگ قزوین

عکس کفتر سار سیاه

عکس کفتر سار سیاه

عکس کبوتر سبز پرشي

عکس کبوتر سبز پرشي

عکس کبوتر سوسكي سبز ( كله دم سبز )

عکس کبوتر سوسكي سبز ( كله دم سبز )

عکس کبوتر نر ابلغ

عکس کبوتر نر ابلغ

عکس کبوتر : نر دوکت سرخ قزوین ماده دوکت خرم ابادی

عکس کبوتر : نر دوکت سرخ قزوین ماده دوکت خرم ابادی


انواع کبوتر ودرباره ان


m.gifكبوترهاي شهر ساراجو

كبوتر پرشي سوسكي رولر

كبوتر پرشي(ساعت پرش بالا)شهر ساراجو _ سوسكي


كبوتر زاغ سبز پرشي

زاغ سبز پرشي رولر


كبوتر سار جوانه

كبوتر جوانه


m.gifعکس کبوتران شهر بیجلجینا

كبوتر كاكلي رولر شهر بيجلجينا

كبوتر رولر شهر بيجلجينا


كبوتر زاغ چشم سفيد كاكلي

كبوتر زاغ كاكلدار نوك كوتاه چشم درشت


كبوتر رولر _ كشور بوسني و هرزگوين

كبوتر رولر _ كشور بوسني و هرزگوين
كبوتر هاي شهر تراونيك

كبوتر كاغذي نوك سياه

كبوتر رولر شهر تراونيك


كبوتر سار سياه

سار سياه نوك كوتاه


زاغ كله افشون

زاغ كله افشون


كبوتر سار سياه

كبوتر سار نوك كوتاه
m.gifکبوتر رولر ـ كبوترهاي بوسني و هرزگوين

كبوترهاي بوسني و هرزگوين از جمله كبوتران جثه كوچك هستند و هر شهري نژاد شهر خود را پروش ميدهد تنوع رنگ در اين نژاد به كبوتران ايراني اصلا نميرسد.اين كبوتران داراي نوكي كوتاه و چشماني تقريبا درشت(نسبت به جثه شان)دارند.در 95 درصد اين نوع داراي چشماني سفيد رنگ(مردمك چشم مشكي و نسبتا درشت).بعضي از شهرها اين نوع داراي كاكل و بعضي ديگر بدون كاكل هستند.اصالت اين نژاد به كبوتران اروپايي اصلا نميرسد.فقط يكي از شهر ها كه به نام شهر ساراجو_Sarajevo است(شهر ساراجو نژاد كبوترش از نژاد رولر شرقي است)داراي نژاد خوبي ميباشد و همينطور ساعت پرش خوبي را نيز دارد.چون نژاد كبوترهاي بوسني و هرزگوين از نژاد كبوتران رولر roller است.كتفهايي اين نوع به طوري است كه شاه پرها به زير كمر مي افتند(كتفهايشان كمي افتاده است _ بر خلاف بيشتر كبوتران كه شاهپرهايشان بر روي كمر يا دم است)و دم اين نژاد كمي رو به بالا است.ميتوان گفت كه يك رگ رولرها(شهر ساراجو)به پاكستان بر ميگردد.رولرها هميشه در دسته حركت ميكنند درست مثله كبوترهاي خراساني

اگر توجه كرده باشيد پس با اين حساب ايران داراي 2 نوع پرواز دادن كبوتر است كه يك نوع به صورت بالاگير است كه در شهرهاي تهران و قم و... اين نوع پرواز انجام ميشود(كه خارجي ها به اين نوع high flyer ميگويند) و ديگر نوع پرش به صورت چرخشي(_roller رولر_غلتك).دسته اي است كه در شهرهايي مثل خراسان و شيراز و .. انجام ميشود

رولر يعني غلتك.به نظر شما چرا خارجي ها اسم اين نوع را براي اين نژاد در نظر گرفته اند چون اين نژاد كبوتري است كه به هنگام پرواز به دور خانه خود چرخ ميزند و اين باعث شد كه خارجي براي بار اولي كه چرخش اين نوع را ديدند اسمش را رولر(غلتكي)بگذارند.

نكته:كبوتران اروپايي در پرواز به شكلي مستقيم حركت ميكنند و براي دور زدن دور لانه خود بايد بسيار از خانه خود فاصله گرفته و در آخر با يك چرخش بزرگ ميتوانند اينكار را انجام دهند ولي كبوتران رولر(غلتكي) به راحتي ميتوانند در همان چند متري خانه خود درو بزننندعکس و مشخصات انواع نژاد کبوتر ( کفتر )

 عکس و مشخصات انواع نژاد کبوتر ( کفتر )

 

شناخت کبوتر های :

تهرونی,یهودی,مصری,غرقاولی,شامی,المانی,مسافتی,پرشی,سرور,سوسكی,طوقی

غرقاولی,شازده,یعقوبی,پلاکی اصیل,زینتی,دم چتری,کله سرخ,زاغ کاکلی,دو کت,دمگیر,کله برنجی + پرورش و نگهداری کبوتر

 

عکس کبوتر دم چتری نقره فام

عکس کبوتر دم چتری نقره فام

عکس کبوتر زیبای پشت فری

عکس کبوتر زیبای پشت فری

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس کبوتر تزیینی

عکس یک جفت نر و ماده کبوتر پلاکی مسافتی اصیل

عکس یک جفت نر و ماده کبوتر پلاکی مسافتی اصیل

عکس کبوتران جفت کله دم سبز چایی

عکس کبوتران جفت کله دم سبز چایی

عکس کبوتران جفت کله سرخ

عکس کبوتران جفت کله سرخ

عکس کبوتران جفت کله قهوه ای

عکس کبوتران جفت کله قهوه ای

عکس کفتر سار سیاه

عکس کفتر سار سیاه

عکس کفتران جفت زرد

عکس کفتران جفت زرد

عکس کبوتران جفت سرور

عکس کبوتران جفت سرور

عکس کبوتران جفت سرخ

عکس کبوتران جفت سرخ

عکس کبوتران جفت زاغ كاكلي چشم سفيد

عکس کبوتران جفت زاغ كاكلي چشم سفيد

عکس کبوتر یعقوبی تجملی

عکس کبوتر یعقوبی تجملی

عکس کبوتر یخی

عکس کبوتر یخی

عکس کبوتر سوسكي سبز ( كله دم سبز )

عکس کبوتر سوسكي سبز ( كله دم سبز )

عکس کبوتر فرشته بزرگ

عکس کبوتر فرشته بزرگ

عکس کبوتر فیلد ساکسون

عکس کبوتر فیلد ساکسون

عکس کبوتر لاهوری ( پاکستانی )

عکس کبوتر لاهوری ( پاکستانی )

عکس کبوتر نر ابلغ

عکس کبوتر نر ابلغ

عکس کبوتر سبز پرشي

عکس کبوتر سبز پرشي

عکس کبوتر دوکتی پلاکی

عکس کبوتر دوکتی پلاکی

عکس کبوتر دوکت هفترنگ قزوین

عکس کبوتر دوکت هفترنگ قزوین

عکس کبوتر دو کت دوکاکله

عکس کبوتر دو کت دوکاکله

عکس کبوتر جارچیگ

عکس کبوتر جارچیگ

عکس کبوتر دانمارکی

عکس کبوتر دانمارکی

عکس کبوتر دم زرد ( يالدار )

عکس کبوتر دم زرد ( يالدار )

عکس کبوتر دمگیر اصفهان

عکس کبوتر دمگیر اصفهان

عکس کبوتر پلاکی المان

عکس کبوتر پلاکی المان

عکس کبوتر پشتار سیاه

عکس کبوتر پشتار سیاه

عکس پرستو کبوتر

عکس پرستو کبوتر

شناخت و انتخاب کبوتر پلاکی اصیل :

اولا که سعی کنید کبوتر رو از همون سه رنگ اصلی یعنی سبز ، زرهی و اوغون انتخاب کنید.نوک در راستای سر باشه یعنی از ابتدای نوک تا انتهای پیشانی تخت باشه.رنگ نوک سیاه و رنگ پاها تیره.وضعیت چشم رو در پست قبل توضیح دادم.دم کوتاه به شکلی که انتهای شاهپرها و دم با هم برابر باشد و اگر پاهای کبوتر را از پشت بکشی به انتهای دم برسد و یا حتی دم را رد کند.کبوتر کتفهای قوی داشته باشد و بالها به شکل نیمه باز باشد و سینه پهن و گردنی قوی و بلند داشته باشد.و در نهایت کبوتر رو در قفس رها کنید و رفتارش را زیر نظر بگیرید و ببینید که آیا از نظر فیزیکی عیب و ایرادی نداشته باشد.به خصوص گردن که اگه قبلا نیوکاسل گرفته باشد کمی کج به نظر می رسد.یکی از چیزهایی که نشانه بیماری قبلی است قطع بودن یکی از انگشتهاست.

پیشنهاد من اینه که 20 تا پلاکی به این شکل خریداری کنید و 1 ماه بعد از جلد کردنشون از مسافتهای نزدیک اطراف لانه مورد ارزیابی قرار بدین ( 5 تا 10 کیلومتر ) .البته تو یک ماه اول مرتب کفترا رو پر بدین که تو این یک ماه محل لانه رو خوب بشناسن.بعد هر هفته مسافت رو بیشتر کنید مثلا هفته ای 10 کیلومتر به مسیر پرواز اضافه کنید تا مرز 100 کیلومتر.تو این مراحل ممکنه تعدادی از کفترا بر نگردن و در مرحله آخر چکیده ای از اونها باقی بمونه.10 روز به کفترا استراحت بدین و تو این 10 روز خوب اونا رو تغذیه کنید که اگر احیانا از نظر جسمانی ضعیف شدن تجدید قوا کنن.بعد از پایان 10 روز کفترا رو به یه مسیر 150 تا 200 کیلومتری ببرید و رها کنید.کفترایی که از این مرحله سربلند بیرون بیان شایسته تکثیر و جوجه گیری هستن.

شناخت کبوتر های دمگیر تهرونی یهودی مصری غرقاولی شامی المانی 

کفتر دمگیر سیمونی که توسط سیمون یکی از ارامنه اصفهان از روسیه وقفقاز وارد ایران واصفهان شد در دو نوع بدرنگ و دو بر فعلی است

بدرنگ دو رگه اصفهانی روسی است

این نوع کبوتر مانند تهرونی نیست(منظورم از لحاظ پریدن.)این کبوتر ها دارای ذات فوق العاده ای هستند.

نوع پریدن این کبوتر ها به گونه ای است که اولا پایین میپرند و هنگام پریدن دست میزنند و پس از دست

زدن کتهای خود را در هم قفل کرده و به سمت زمین شیرجه میروند و دوباره اوج میگیرند.

انواع دیگری چون:زره ای.خرقه ای.سینه دم پاک.دوبرغلاغ و ………..

دمگیر خرقه روسی پاکدم

این اسم به جهت کیپ بودن سینه وبدون غلطی بودن می باشد.این نوع کبوتر در اصفهان خواهان بسیار دارد.

تهرونی ؟کبوترانی سبک بال ذاتی عالی بازی بزن ساعت هم خوب می آورند دارای انواع زیر میباشند,

1) شازده

 به كفتري مي گويند سرو گردن ودم وهمچنين از پر هفتم بال به بعد

سفيد و بقيه پرهايه بدنش به رنگ هايي مانند سياه (شازده سياه)

قرمز(شازده قرمز) سبز(شازده سبز) وغيره

در ضمن اصولااگر شازده را با رنگ هايي به غير خوده رنگ شازده

جفت كنيد مثلا اگر شازده سبز را با زاغ جفت كنيد جوجه يك

شازده سياه و يك شازده سبز مي دهد

2) دو کت

در رنگهای مختلفی است عکس بالا دو کتی سرخ انواع آن

1)دوکت مشکی

2)دوکت زرد

3)یابدن مشکی و دوکت سفید باشد دوکت سفید و……

3 )پلاکی

به کبوتری که بدنی برنگ خاص وروی کت و سینه وزیرسینه رنگهای خال خالی بیضوی برنگ سفید یا ………. داشته باشد

این کبوتران حمال نیز هستند

4) طوقی

کبوتری که بدنی برنگ سفید و گردن رنگی خاص مثل سرخ (طوقی سرخ و………)میگویند

طوقی مورد علاقه خودم (سرخ)

شکل زیر طوقی زرد و اون مشکی هفت رنگه (زرد ماده و هفت رنگ نر)*تجربه شخصی* (نوع نراز رنگ سرخ پرنده ای عالی برای شکار گرفتن)

5) سرخ

6) سبز یا فیروزه ای

اصل این کبوتر از کاشون شهرستان اصفهان است مانند شکل زیر

7) کله برنجی اصل کاشون

کبوتری که بدنی فقط سفید وگردن و سری فقط برنگ قهوه ای داشته وکشیدگی رنگها باید اندازه دانه برنج باشد

8) گرگی

کبوتری که بدنی فقط سفید با خالهائی برنگ خاص مثلا قهوه ای داشته باشد

9) مصری

کبوتری که بدنی برنگ خاص داشته باشد مصری مشکی .آهنی.مسی.قرمز خرمائی و………….. است

شکل زیرسمت راست مصری خرمائی  و چپی مصری تیرسفیداست

10) شامی

کبوتری که نوکی کوچک یا متوسط کلفت داشته باشد را کبوتر نوک شامی گویند رنگ در این نوع پرنده تفاوت چندانی ندارد

11) سوسکی

کبوتری که بدنی آغشته برنگهای مختلفی دارد را سوسکی گویند شکل زیر

12) غرقاولی

رنگ گردن وکله وسینه در این پرنده باید خیلی خیلی خاص باشد رنگی که او را از دیگر کبوتران متمایز کند *تجربه شخصی*پرش زیبا ساعت هم در پرش خوب میاورد

13) قلمکار

کبوتری که دورنگ کت برنگی خاص و گردن وسینه و کمربه رنگی دیگر داشته باشد باشاه پرهائی مخلوط قهوه ای مشکی و……….

14) تیرسفید

کبوتری که سر شاه پرهای سفید داشته باشد

15) پشت دار

کبوتری که دو کت برنگ خاص وحال شاه پرهائی رنگین یا یکدست سفید داشته باشد

انواع کبوتر

کبوتر از لحاظ تنوع رنگ پرها، به اصطلاح کبوتربازان «رنگرز» است و از این نظر، نزد اهل فن به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف- نقش

ب- سفید و خالدار

کبوترهای نقش

«نقش» اصطلاحا کبوترانی را گویند که از لحاظ رنگ دارای خصائصی بدین قرار باشند:

۱-«یک رنگی» یا «تخته‌ای»، به کبوترانی گویند که از سر تا به دُم، پرهای یکرنگ، یا رنگی مخلوط داشته باشند. برخی انواع کبوتران «یکرنگی» یا «تخته‌ای» اصطلاحا عبارتند از:

زاغ، سبز، گُلی، زرد، قهوه‌ای، کاغذی، آینه، سرو، سروچخماقی، کوهی، سبزکوهی، فولادی، نقره‌ای، گل افشان، هفت رنگ و…..

۲-«دُم سفید»، کبوترهایی را گویند که دارای رنگهای پیش گفته باشند، با این تفاوت که تنها دمشان سفید است. برای نامیدن این کبوتران، در آخر اسامی بالا، لفظ «دُم سفید» را می‌افزایند و می‌گویند: زاغ دم سفید، سبز دم سفید، گُلی دم سفید، زرد دُم سفید و…..

۳-«سینه سیاه دم سیاه»، «سینه قرمز دم قرمز»، «سینه زرد دم زرد»، «سینه سبز دم سبز» و «سینه قهوه‌ای دم قهوه‌ای»، این دسته سر و گردن و سینه و دمشان، به رنگهای گفته شده (سیاه، قرمز، زرد، سبز و قهوه‌ای) و دو بالشان از کَت تا نوک ِ تیزه(شاه پر)، سفید است. نوع دیگری از این کبوتران دسته‌ای هستند که سر و دُم رنگین دارند، که در اینصورت آنها را مثلا: «کله سیاه دم سیاه»، «کله زرد دم زرد» و…. می‌نامند. دسته‌ای دیگر نیز هستند که تنها دُم آنها رنگین است که بر حسب رنگ، «دُم سیاه»، «دُم زرد» و…. خوانده می‌شوند.

۴-«طوقی»، به کبوترانی گفته می‌شود که تمام پر بدنشان سفید باشد و تنها دور گردن آنها، طوق یا حلقه‌ای رنگین داشته باشند و انواع آن را، [بر حسب رنگ طوق و خصائص دیگر]، «طوقی سیاه»، «طوقی قرمز»، «طوقی زرد»، «طوقی سبز»، «طوقی قهوه‌ای»، «طوقی آینه»، «طوقی سرو»، «طوقی نقره‌ای» و «طوقی شازده» (طوقی شاهزاده)، گویند.

۵-«پَشت دار»، کبوترانی هستند که روی کَتشان[=پُشتشان]، به رنگهائی است که در مورد نوع «طوقی» ذکر شد، اما بقیهٔ پرهایشان سفید است. این نوع از کبوترها، این گونه خوانده می‌شوند: «پشت سیاه»، «پشت قرمز» و غیره. درصورتیکه یک کت این کبوتران رنگی باشد، آنها را اصطلاحاً «یک کتی» [یا: «یه کَتی»] می‌نامند.

۶-«شاهزاده» [یا: «شازده»]، کبوترانی هستند که سر و گردن، دل[=شکم] و از پر هفتم بال به بعد [در شمارش از سمت بدن] آنها، به رنگ سفید و بقیه پرهایشان به رنگهایی که در مورد «طوقی» ذکر شد، باشد. برای نامیدن این کبوتران به جای کلمهٔ طوقی، کلمهٔ شاهزاده را به کار می‌برند [و مثلا می‌گویند: «شازده سیاه»، «شازده قرمز»، «شازده زرد» و…..]. شاهزاده زرد را، اصطلاحاً «کشگرک»، می‌خوانند.

۷-«کله دار»، کبوترانی هستند که تمام پرهای بدنشان سفید است، مگر سرشان که تا قسمتی از سینه رنگین است و آنها را به نسبت رنگ سر، «کله سیاه»، «کله قرمز»، «کله زرد»، «کله سبز» و «کلّه برنجی» می‌گویند.

توضیح اول: رنگ زرد و رنگ گُلی، در هریک از انواعی که در بالا شرح داده شد، ممکن است دارای خالهای سیاه باشند، که در اینصورت در آخر نام کبوتر، عبارت «خال سیاه» را می‌افزایند. این نوع [یعنی «زرد خال سیاه» و «کلی خال سیاه»] بسیار مرغوب محسوب می‌شوند.

توضیح دوم: هریک از انواع پیش گفته، در صورتیکه رنگ آمیزی پرهایشان، با آنچه که شرح داده شد، کاملا تطبیق کند، «پاک» و در غیر این صورت، «غلط» خوانده می‌شود. کبوتران غلط، دارای ارزش چندانی نیستند.

کبوترهای سفید و خالدار

کبوتر سفید، به کبوتری با پرهای کاملا سفید اطلاق می‌شود و نیازی به توضیح ندارد، اما کبوتر خالدار، به کبوترانی گویند که در بدنشان به طور نامنظم، کم و بیش پرهای رنگین وجود داشته باشد. هریک از این کبوتران را به نسبت رنگ خالها، نامگذاری می‌کنند، که این نامگزاری به شرح ذیل است:

۱-«پلنگ»، کبوتری است که خال‌های سیاه در بدن داشته باشد. هرگاه تعداد پرهای سیاه بیش از پرهای سفید باشد، کبوتر را «سیاه پلنگ» می‌خوانند.

۲-«خال قرمز»، کبوتری است که خال‌های قرمز در بدن دارد. در صورتیکه تعداد پرهای قرمز، بیش از سفید باشد، آن را «قلمکار» می‌خوانند. «خال زرد» و «خال پیس» هم از انواع آن است.

۳-«گردن برنجی»، در صورتیکه خال‌های ریز، تنها در قسمت گردن کبوتر باشد، آن را بدین نام خوانند.

۴-«لک دوش»، هرگاه کبوتر چند خال رنگین روی کَت [=پُشت] خود باشد.

۵-«هما»، کبوتری که دارای چند لکه زرد و سیاه مخلوط و نامرتب باشد. استادان فن، نام «هُما» را، از آن کبوتری می‌دانند که سر تا دُمش سفید، چشمش سفید، نوکش کوتاه و سفید، و دارای یک پر کاکل باشد.

۶-«تو دم دار»، در صورتیکه کبوتر میان پرهای دم، یک یا چند پر رنگین داشته باشد.

نژادهای کبوتر اهلی

 

کبوتر شاهی King Pigeon

نژادی آمریکایی است که از آن گونه‌هایی به رنگ‌های سفید، نقره‌ای، آبی تیره، سرخ وزرد وجود دارد. معمول‌ترین آن‌ها گونه سفید است. گونه سفید در آمریکا از تلاقی سفید رومی، سفید مالت Maltese وسفید دوشس Duches به وجود آمده‌است. گونه نقره‌ای نیز از تلاقی دوشس وموندین به وجود آمده وجثه‌ای بزرگ تر وحالتی آرام تر از سفید دارد. وزن کبوتر نر بالغ در حدود ۹۰۰ گرم وکبوتر ماده بالغ در حدود ۷۵۰ گرم ووزن هر جفت جوجه بین ۹۰۰ تا ۱۳۵۰ گرم است. این نژاده سالیانه ۸ تا ۱۵ جفت جوجه می‌دهد. کبوترهای این نژاد از کالبدی کشیده ومستقیم ودم افقی برخوردارند. استحکام بال‌ها بسیار زیاد است واندام محکم بوده، سینه عریض می‌باشد، گردن ستبر وشکیل بوده، جمجمه گرد وبزرگ می‌باشد وسر به رنگ سفید ومخطط است. در سال ۱۹۴۰ در آمریکا گونه‌ای از این نژاد به نام کبوتر « شاهی شناسا» پرورش داده شد. از محسنات این گونه توانایی شناختن دو جنس نر وماده آن از یکدیگر می‌باشد، که به علت تفاوت رنگ پرها در دو جنس امکان پذیر می‌گردد.

کبوتر گاینت هومر Giaint Homer Pigeon

این نژاد از بهترین نژادهای گوشتی کبوتر است. وزن کبوتر نر بالغ در حدود ۹۰۰ گرم وکبوتر ماده بالغ تقریباً ۷۰۰ گرم ووزن هر جفت جوجه ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم است. این نژاد سالی ۸ تا ۱۲ جفت جوجه می‌دهد. تنوع رنگ زیادی دارد ومتداول‌ترین رنگ مربوط به گونه‌ای است که رنگ سر، دم ودو طرف بال‌ها آبی تیره وباقی اجزای بدن، سفید است، این نژاد خیلی به نژاد چاهی شبیه‌است، سرش بدون پر وپاهایش نیز بدون پر است. این نژاد دو خاصیت ممتاز دارد : یکی آن که از جمله بارورترین وپر نسل‌ترین کبوترها به شمار می‌رود ودیگر این که برای تغذیه انسان گوشت مناسب ولذیذی دارد.

کبوتر رنت Rant Pigeon

این نژاد سنگین وزن‌ترین کبوتر است، وزن پرنده بالغ آن در حدود ۵/۱ کیلوگرم است ورنگ‌های متفاوتی دارد که بیشتر به رنگ سفید است. این نژاد سالیانه ۴ تا ۶ جفت جوجه می‌دهد ووزن هر جفت جوجه آن ۵/۱ تا ۲ کیلوگرم است. این نژاد از بدنی کشیده وسینه‌ای عمیق برخوردار است.