حکایت و ریشه ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ - معنی نرود میخ آهنین در سنگ

برگزیده ها نرود میخ آهنین در سنگ | ضرب المثل نرود میخ آهنی در سنگ | ضرب المثل آکا » داستان جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ فرو ، در ادامه…

نرود میخ آهنین در سنگ | ضرب المثل نرود میخ آهنی در سنگ | ضرب المثل

به گزارش برگزیده ها آکا » داستان جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ فرو ، در ادامه با ما همراه باشید

روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی می شد مسافرانش چند شتر و اسب کرایه می کردند و کالایی که قصد فروش آن را داشتند بر حیوانات می بستند و عازم سفر می شدند. در بعضی از مسیرهای کوهستانی نیز گاهی عده ای دزد و راهزن بودند که به این کاروان ها حمله می کردند. اموالشان را می دزدیدند و اگر مقاومت می کردند حتی صاحبین کالا را هم می کشتند.

معنی نرود میخ آهنین در سنگ

معنی نرود میخ آهنین در سنگ

برگزیده ها: حکایت و ریشه ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ |

 

مسافرین این کاروان به سلامت به یونان رسیدند و کالاهای یونانی را با کالاهای خود خرید و فروش کردند و به سمت ایران بازگشتند. آنها در مسیر بازگشت بودند که در دام یک گروه راهزن یونانی گیر افتادند و تمام اموال و دارایی تجار غارت شد، حتی شتر و اسب کاروانیان را هم از آنها گرفتند. تجار بیچاره هرچه گریه و ناله و التماس کردند هیچ فایده ای نداشت چون راهزنان یونانی بودند و اصلاً زبان فارسی بلد نبودند.

در میان مسافرین لقمان حکیم هم حضور داشت. لقمان گوشه ای نشسته بود و رفتار غارتگران را مشاهده می کرد. تاجران نزد لقمان آمدند و گفتند: تو حکیمی! با اینها صحبت کن، شاید سخنی پندآمیز از زبان تو دل دزدان را به رحم آورد و حداقل شترها و اسب های ما را به ما بازگرداند.

لقمان گفت: با چه کسی حرف بزنم و پند دهم؟ دل این افراد از سنگ شده، اگر نصیحت و اندرز در دل این بنده های خدا راهی داشت، این قدر سنگدلانه اموال و دارایی های مردم را غارت نمی کردند. حرف زدن من هیچ فایده ای ندارد. «نرود میخ آهنین در سنگ».

مورد استفاده ضرب المثل نرود میخ اهنی به سنگ : افرادی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نمی کنند.

حکایت و ریشه ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

 

namakstan.ir

 


,