انتخاب زیباترین زن جهان بدون هیچ گونه آرایش! + عکس - زیباترینزن ارایش کرده


این زن زیبا ترین زن دنیا شناخته شد . این خانم بدون استفاده از وسایل آرایشی و تناسب بین اندام های صورتش باعث شد این لقب را به خود اختصاص دهد.
دانشمندان می گویند که فلورنس کولگایت ۱۸ ساله می تواند زیبا ترین زن دنیا باشد بطوری که معدل مسافت بین دو گوش او با مسافت بین مردمک هردوچشم او یک نتیجه نمونه علمی  است همچنین مسافت بین دو چشم او به دهانش کمتر از ۱/۳ مسافت  موهایش تا چانه اش است و این یک معیار نمونه دیگری می باشد.

زیباترینزن ارایش کرده , زیباترین گونه

زیباترینزن ارایش کردهکولگایت زیبا ترین صورت طبیعی  بدون آرایش و بدون عمل زیبا یی انتخاب شده بود و این مسابقه عنوانش زیبا یی طبیعی از برنامه اورین در تلویزیون ای تی اف انگلیس بود.

منبع: wowo.ir گردآوری پرتال برگزیده ها
زیباترین گونه ,