گرانترین مجلس عروسی در جهان متعلق به چه کسی است!؟ + عکس - بهترین خانه درجهان متعلق به چه کسی


بهترین خانه درجهان متعلق به چه کسی

بهترین خانه درجهان متعلق به چه کسی

گرانترین مجلس عروس ی جهان به یک داماد هندی به نام "آمیت باهاتیا"تعلق دارد.این عروس ی که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد هنوز هم به عنوان گرانترین عروس ی دنیا شناخته می شود...
گرانترین مجلس عروس ی جهان به یک داماد هندی به نام "آمیت باهاتیا"تعلق دارد.این عروس ی که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد هنوز هم به عنوان گرانترین عروس ی دنیا شناخته می شود. این مراسم در حضور نزدیک به هزار مهمان در یکی از باغ های باستانی مربوط به قرن ۱۷ فرانسه برگزار شد. کارت های عروس ی این مراسم تماما از نقره ساخته شده بودند.

جالب انگیز ,مراسم عروسی, عروسی, کارت عروسی

منبع : qudsonline.ir
گردآوری سرگرمی برگزیده ها
,