عکس های رویایی و زیبا از رودخانه پله ای - عکس های طبیعت - پله ی رویایی

پله ی رویایی

پله ی رویایی

برگزیده ها: عکس های رویایی و زیبا از رودخانه پله ای

برگزیده ها:  

عکس هایی که در ادامه می بینید از رودخانه ای رویایی به نام سومک چامپی است.

 

به گزارش برگزیده ها: درمیان جنگل های انبوه منطقه آلتا وراپاز در کور گواتمالا و 11 کیلومتری جنوب شهر لانکین در این کشور، رودخانه ای با نام “سومک چامپی” قرار دارد که به نوعی رودخانه ای با تراس های آبرفتی ویژه تلقی شده که در بین مردم این کشور به رودخانه پله ای مشهور شده و از جاذبه های مشهور گردشگری در گواتمالا به جساب می آید.

 

,[categoriy]

 

رودخانه پله ای

 

,[categoriy]

 

رودخانه ی رویایی

 

,[categoriy]

 

عکس های رودخانه ی پله ای

 

,[categoriy]

 

 

تهیه و تنظیم : مجله برگزیده ها

 

 


,