خرچنگ نارگیل خور شگفت انگیز

خرچنگ نارگیل یا خرچنگ دزد، یکی از بزرگترین گونه‌های بندپایان است که وزن آن تا ۵ کیلوگرم می‌رسد و تا اندازه ۹۰ سانتیمتر رشد می‌کند، از نکات جالب در مورد این حیوان عجیب و البته ترسناک این است که غذای مورد علاقه‌اش نارگیل است و با بالارفتن از درخت نارگیل میوه درخت را می‌کند و به زمین می‌اندازد به این خاطر به این حیوان خرچنگ دزد هم می‌گویند.اندازه بزرگ خرچنگ نارگیل از این حیوان موجودی وحشتناک ساخته که تصور گاز گرفته شدن توسط دست‌های بزرگ و قوی آن هم درد آور است، پس اگر سفری به جزایر اقیانوس هند داشتید و برای استراحت زیر درخت نارگیل نشستید، حتما به بالای سر خود دقت کنید، شاید یک خرچنگ ۶۰ ساله روی سرتان نارگیل بیندازد.

خرچنگ نارگیل

خرچنگ نارگیلخرچنگ نارگیل خور - آکا


خرچنگ نارگیل خور
خرچنگ نارگیل خور - آکا


خرچنگ نارگیل خور
خرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکا


خرچنگ نارگیل خور
خرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکا


خرچنگ نارگیل خور
خرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکاخرچنگ نارگیل خور - آکا خرچنگ نارگیل خور

گردآوری پرتال برگزیده ها