باز هم جنایت شکارچیان ایرانی ... +عکس - عکس های طبیعت

ایرنا: لاشه های شکار شده دو راس بزغاله کوهی که توسط یک شکارچی در منطقه حفاظت شده کوه خاییز شهرستان کهگیلویه شکار شده بود، توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان باز پس گرفته شد. عکس های ایرنا در این رابطه را در زیر می بینید.

شکارچیان ایران

شکارچیان ایرانباز هم جنایت شکارچیان ایرانی ,عکس بزغاله‌کوهی,شکارچیان,عکس های طبیعتباز هم جنایت شکارچیان ایرانی ,عکس بزغاله‌کوهی,شکارچیان,عکس های طبیعتباز هم جنایت شکارچیان ایرانی ,عکس بزغاله‌کوهی,شکارچیان,عکس های طبیعتگردآوری گالری عکس برگزیده ها
,