30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) - 5 عکسی که دنیا را تکان داد

لاپلاس: در قسمت اول این پست، اشاره کردیم که عکاسی پرتره و عکاسی خبری دو شکل فوق العاده قدرتمند از هنر هستند که گاهی آن طور که شایسته است به رسمیت شناخته نمی شوند. به همین خاطردراین مطلب لاپلاس (در دو بخش) تعدادی از قویترین پرتره های سراسر جهان را برای شما قرار داده ایم.

هم چهره افرادی که در این عکس ها هستند، هم بافت و زمینه ای که آن ها را در بر می گیرد و هم جهانی که در آن زندگی می کنند، در تصاویر قابل تعمق است و می تواند در عین اینکه غیرقابل تصور و دور از ما باشد، عجیب و غریب و پیوسته با ما باشد! اگرچه این ها فقط عکس هستند اما نگاه کردن به چشم های آن ها می تواند احساس اتصال به آن ها را در ما برانگیزد. 

پسر رواندایی پس از رهایی از اردوگاه مرگ!
5 عکسی که دنیا را تکان داد

5 عکسی که دنیا را تکان دادآموزش های معبد شائولین!
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزدختری در ماداگاسکار!
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزپیرزن 106 ساله ارمنی که از خانه اش م حافظ ت می کند. 1990
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزomayra به دام افتاده زیر آوارا خانه! او چند ساعت پس از گرفته شدن این عکس مرد...
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزرئیس دهکده در برزیل
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزمادر مهاجر- تصویری نمادین از بحرانی بزرگ
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزمادر دچار سوء تذیه و کودکش در مرکز اضطراری تغذیه Tahoua
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزوعده غذایی خانواده در سیبری...
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزتنها مردی که از سلام نظامی به نازی امتناع کرد، 1936
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزتلاش برگزارکنندگان مسابقات برای متوقف کردن کاترین سویتزر از رقابت ماراتن در بوستون. او اولین زنی بود که مسابقه را به پایان رساند. 1967
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیزپسر اتریشی و کفش های جدیدش در جنگ جهانی دوم
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیززنان تحویل دهنده یخ، 1918
,30 عکس پرتره ای که دنیا را تکان داد! (2) عکاسی,پرتره,عکس,جالب انگیز