عکس: بهاره افشاری و مادرش - متدربهاره افشاری


متدربهاره افشاری

متدربهاره افشاری

بهاره افشاری (زاده ۱۳۶۳) طراح لباس و بازیگر ایرانی است. بهاره افشاریی‌ یک‌ برادر دارد .او دارای‌ دیپلم‌ بازیگری‌ است‌ و فارغ التحصیل‌ رشته‌ نقاشی ‌ می‌باشد. پیش از هنرپیشه شدن کار مونتاژ و نقاشی انجام می داد...
بهاره افشاری (زاده ۱۳۶۳) طراح لباس و بازیگر ایرانی است. بهاره‌ افشاری‌ یک‌ برادر دارد .او دارای‌ دیپلم‌ بازیگری‌ است‌ و فارغ التحصیل‌ رشته‌ نقاشی ‌ می‌باشد. پیش از هنرپیشه شدن کار مونتاژ و نقاشی انجام می داد...
بهاره افشاری و مادرش

بهاره افشاری ومادرش

بهاره افشاری ومادرش

منبع : persianv.com
گردآوری سرگرمی برگزیده ها
,