تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس - دیدنی های امروز - عکس خواهرانه

نیکو: «آنا لارسون»، عکاس آمریکایی، مجموعه عکس بی نظیری از دو دخترش تهیه کرده است؛ از  دو روحی که در دو جای متفاوت دنیا متولد شده اند، به وسیله فرزندخواندگی کنار هم قرار گرفته اند و اکنون جدایی ناپذیرند.

در این عکس ها، رابطه عمیق بین دو خواهر به خوبی نمایان است. با اینکه هرکدام از آن ها شخصیت متفاوتی دارند، اما شباهت های بی شمار آن ها، محصول نزدیکی زیاد این دو به یکدیگر است.

لارسون می گوید: "من سعی کردم از آن ها، به همان صورتی که هستند، عکاسی کنم و این مجموعه را با بزرگ شدن آن ها، رشد دهم. این رنگ پوست ما نیست که ما را متفاوت می سازد و از هم جدا می کند. بلکه فقدان همبستگی است. وقتی ما در کنار هم بزرگ شویم، شباهت هایمان هستند که به بار می نشینند.”

لارسون معتقد است که به عنوان مادر سه فرزند، عاشق این است که راوی زندگی و روابط روزمره انسانی باشد. وی می گوید: "من از کودکانم عکاسی می کنم، اما دوست دارم قصه های دیگران را نیز تعریف کنم. من با عکاسی، از تولد و خانواده می گویم و معتقدم هر لحظه، خود زندگی است. پس وجود تصاویر ی برای یادآوری جزئیات قصه ی هر فرد، مانند هدیه ای شگفت انگیز است.”

با سِمنش و هَوِن آشنا شوید.

عکس خواهرانه

عکس خواهرانهعکس نوشته های خواهرانه

عکس نوشته های خواهرانهعکس عاشقانه خواهرانه

عکس عاشقانه خواهرانهعکس های خواهرانه

عکس های خواهرانهعکسهای خواهرانه

عکسهای خواهرانه,تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس آنا لارسون,خواهرانه,دلنواز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس آنا لارسون,خواهرانه,دلنواز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس آنا لارسون,خواهرانه,دلنواز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس آنا لارسون,خواهرانه,دلنواز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس آنا لارسون,خواهرانه,دلنواز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه,تصاویری دلنواز از روابط خواهرانه +عکس آنا لارسون,خواهرانه,دلنواز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه