وقتی مار، هزار پا بخورد همین می‌شود! - شباهت هزارپا ومار

خبرآنلاین: هزارپای قورت داده شده با پاره کردن شکم مار، بیرون آمد.

آنچه می بینید داستان واقعی رخ داده میان مار 20 سانتی و هزارپای 15 سانتی متری است که توسط محققان در گولیم گراند مقدونیه کشف و ضبط شد!

محققان هر دو موجود را مرده یافتند و متوجه شدند مار ماده ترکیده (مار 4.2 گرم) و هزارپا (4.8 گرم) از بدنش بیرون زده است.

ظاهرا اشتباه محاسباتی که مار مرتکب شده باعث این حادثه در منطقه موسوم به گولیم گراد یا جزیره مارها شده و موضوع در مجله اکولوژیا بوسیله محقق صرب لجیلجانا توماسویچ منتشر شده است.

شباهت هزارپا ومار

شباهت هزارپا وماروقتی مار, هزار پا بخورد همین می‌شود! هزارپا,مار,عکس های عجیبوقتی مار, هزار پا بخورد همین می‌شود! هزارپا,مار,عکس های عجیبوقتی مار, هزار پا بخورد همین می‌شود! هزارپا,مار,عکس های عجیبابربرچسب : خبرآنلاین ورزشی فوتبال ، خبرآنلاین سیاسی روز ، خبرآنلاین استقلال ، خبرآنلاین ورزشیچ ، خبرآنلاین پارسیک ، خبرآنلاین ورزشی والیبال ، خبرآنلاین حوادث تبریز ، خبرآنلاین باشگاه استقلال تهران ، خبرآنلاین فارسی ، خبرآنلاین پرسپولیس ، خبرآنلاین حوادث ، خبرآنلاین ، خبرآنلاین ورزشی لحظه به لحظه ، خبرآنلاین ورزشی استقلال ، سایت سیاسی خبرآنلاین ، خبرآنلاین سیاسی ، خبرآنلاین باشگاه استقلال ، خبرآنلاین حوادث تهران ، سایت خبرآنلاین حوادث ، سایت خبرآنلاین سیاست ، خبرآنلاین خودرو ، خبرآنلاین از باشگاه استقلال ، خبرآنلاین استقلال تهران ، خبرآنلاین ورزشی باشگاه استقلال ، خبرآنلاین حوادث ایران ، خبرآنلاین ورزشی پرسپولیس ، خبرآنلاین ورزشی

گردآوری گالری عکس برگزیده ها
,