عکس نوشته های طنز و خنده دار (12) - جوک عکس نوشته

برگزیده ها : در دنیای پیرامون ما همیشه موضوعی خنده دار و جالب وجود دارد و باعث خنده و شادی ما می شود . گاهی این موضوع می تواند یک جوک یا لطیفه باشد یا گاهی عکس هایی خنده دار از اشتباهات و به قولی سوتی های اطرافیان که هر کدام به نحوی جالب می باشد ، چند وقتی است که عکاسان سوژه هایی ناب برای خنده دیگران به دست می آورند و نوشته های طنز همراه با آن ، عکس را با جذاب یت بیشتر همراه می کند حالا ما در سایت سرگرمی برگزیده ها برای شما دوستداران عکسهایی با نوشته های طنز و خنده دار آماده کرده ایم امیدواریم که لبخندی بر روی لبان شما با دیدن این تصاویر بیافتد.
جوک عکس نوشته

جوک عکس نوشته

تصاویر خنده دار  

عکس نوشته جوک

عکس نوشته جوک

تصاویر خنده دار

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

نوشته های طنز

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار  

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار  

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

عکس های خنده دار

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

تصاویر طنز

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

نوشته های طنز

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

نوشته های طنز

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

نوشته های طنز  

عکس نوشته های طنز,مطالب خنده دار,عکس های طنز و خنده دار

نوشته های طنز

منبع:khabaronline.ir