عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - عجیب ترین ساعت های دنیا

عجیب ترین ساعت های دنیا

عجیب ترین ساعت های دنیا

این ساعت ها جدیدترین و در عین حال عجیب ترین مدلهای طراحی شده ساعت در جهان هستند.
این ساعت طوری طراحی شده که کارکرد آن مانند ساعت های قدیمی است.هر عددی که بالا باشد نشان دهنده آن ساعت در شبانه روز است.
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
این ساعت ساخته شده از یک چرخ دوچرخه واقعی است.
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
این ساعت دیواری طوری طراحی شده که می توانید از آن به عنوان یادداشت هم استفاده کنید
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
ساعت دیواری ساخته شده از یک صفحه گرامافون قدیمی 

عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
ساعت دیواری ساخته شده از یک دلار واقعی
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
این ساعت دیواری طوری طراحی شده که در روز رنگ آن مشکی و در شب رنگ آن سفید است.
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
شما می توانید هر روز طرح و شکل این ساعت دیواری را به دلخواه خودتان تغییر دهید
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکا
شما از این ساعت به عنوان قلک هم می توانید استفاده کرده و پول خود را پس انداز کنید
عجیب ترین ساعت های جهان که تا به حال ندیده اید! - آکاسیمرغ گردآوری پرتال برگزیده ها
,