قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود... - انشا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

آکایران :وب "قطره و سد" نام اثر هنریست که من با استفاده از 75000 درب بطری پلاستیکی که در طول یک سال از محل زندگی ام جمع آوری کرده ام، ساختم. این یک تمرین جالب برای نشان دادن الگوی مصرف جامعه در آن زمان بود. کسانی که این درها را به روی زمین می انداختند شاید فکر نمی کردند آسیب به این بزرگی به محیط زیستشان می زنند. تصاویر این اثر هنری را در فرهنگ و هنر مشاهده کنید.
انشا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

انشا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

برگزیده ها: جمع گردد وانگهی دریا شود

...
انیمیشن در مورد قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

انیمیشن در مورد قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود


ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا ش

ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا ش


,قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود... قطره قطره,قطره و سد,درب بطری,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی


,قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود... قطره قطره,قطره و سد,درب بطری,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی,