نقاشی های باورنکردنی با مداد رنگی +عکس - تقاشی زیبا ، هنر نقاشی - آثار نقاشی با مدادرنگ

برگزیده ها به نقل از برترین ها : آدولفو فرناندز رودریگز، هنرمند مادریدی، بعد از 40 سالگی شروع به نقاشی کرد، ولی خیلی زود در این تکنیک استاد شد. او با استفاده از مدادهای رنگی، نقاشی های شگفت انگیزی از شخصیت ها، حباب ها، انعکاس ها و ... می کشد که بسیار واقعی به نظر می رسند و بیننده آنها را با عکس اشتباه می گیرد.

آثار نقاشی با مدادرنگ , مدل نقاشی مداد رنگی

آثار نقاشی با مدادرنگآثار باورنکردنی او شامل قطرات آب، انعکاس های کج و معوج و تصاویر مجسمه ها و چیزهای پیچیده ای همچون دو دستی که داخل توده کاه فرو برده شده اند می شود. در نقاشی دیگری او کتابی را کشیده و زمان زیادی برای نقاشی کردن نوشته های کتاب صرف کرده است.

نقاشی با تکنیک مداد رنگی ولی ساده , زیباترین نقاشی ها با مداد رنگی

مدل نقاشی مداد رنگی
نقاشی زیبا از پل خشتی با مداد رنگی , نقاشی با مدادرنگی از پروانه با مراحل

نقاشی با تکنیک مداد رنگی ولی سادهسبک واقع گرایانه او طوری است که در بعضی نقاشی ها تشخیص اثر از یک عکس واقعاً دشوار است.

مدل نقاشی با مدادرنگی

زیباترین نقاشی ها با مداد رنگینقاشی های باورنکردنی با مداد رنگی +عکس نقاشی واقع گرایانه,دیدنی ها

نقاشی زیبا از پل خشتی با مداد رنگینقاشی های باورنکردنی با مداد رنگی +عکس نقاشی واقع گرایانه,دیدنی ها

نقاشی با مدادرنگی از پروانه با مراحلگردآوری گالری عکس برگزیده ها
مدل نقاشی با مدادرنگی ,