تخم‌ شوید، موثر در کاهش خونریزی پس از زایمان - خونریزی طولانی بعد از زایمان باطب سنتی


خونریزی طولانی بعد از زایمان باطب سنتی , درمان گیاهی خونریزی بعد از زایمان

خونریزی طولانی بعد از زایمان باطب سنتی

بر پایه تحقیقات پژوهشگران: مصرف عصاره تخم سبزی شوید، موجب کمتر شدن میزان خون ریزی در ساعات اول و دوم بعد از زایمان می شود.

 

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره ی تخم‌ شوید وراکی بر خون ریزی بعد از زایمان توسط "میترا مهدویان" عضو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از همکارانش طراحی و اجرا شد.

 

72 خانم واجد شرایط پژوهش مراجعه کننده به یک مرکز درمانی در مشهد، پس از تکمیل فرم‌ های انتخاب نمونه و مصاحبه و مشاهده، بلافاصله بعد از زایمان و خروج جفت و لخته‌ های داخل رحم ی به طور تصادفی 10 واحد اکسی توسین یا 0.018 گرم بر کیلوگرم عصاره تخم‌ شوید وراکی دریافت کردن د. سپس میزان خون ریزی دو گروه محاسبه شد.

 

یافته‌ های حاصل از این بررسی نشان می دهد: میانگین خون ریزی در دو گروه تخم‌ شوید و اکسی توسین در ساعت اول و دوم بعد از زایمان از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند.

 

نتایج نهایی این پژوهش حاکی است: مصرف عصاره ی تخم‌ شوید خوراکی بعد از زایمان سبب کمتر شدن میزان خون ریزی در طی ساعات اول و دوم و دو ساعت اول بعد از زایمان در مقایسه با مصرف اکسی توسین می‌ شود، بدون این که عوارض جانبی داشته باشد.

 

این پژوهش در مجله زنان مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.

*

منبع تبیان
گردآوری سلامت برگزیده ها
درمان گیاهی خونریزی بعد از زایمان ,