مضرات مصرف بی رویه گیاهان دارویی - خواص گیاه رویه

خواص گیاه رویه

خواص گیاه رویه

داروهای گیاهی را بی ضابطه مصرف نکنید

سازمان بهداشت جهانی یک استراتژی یا رهنمود جهانی در خصوص طب و داروها ی سنتی و گیاهی ارائه کرده است.

این اقدام در واکنش به مصرف روز افزون این گونه داروها صورت گرفته و سازمان بهداشت جهانی امیدوار است، سندی که از این رهنمود تهیه کرده است ، به دولت ها کمک کند تا بتواند قوانین و مقررات لازم را برای مصرف این داروها وضع کنند.

 

تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که در بعضی از کشورها بیشتر داروها یی که مردم  مصرف می کنند ، از نوع سنتی است. در اتیوپی این رقم به 90 درصد می رسد.

در سال های اخیر ، مردم در کشورهای غربی نیز به داروها ی سنتی گیاهی هومیوپاتی و مانند آنها رو آورده اند ، به عنوان مثال ، سه چهارم مردم فرانسه ، دست کم یک بار در عمرشان از داروها ی سنتی استفاده می کنند. 

مقامات سازمان بهداشت جهانی می گویند که این داروها ی غیر متعارف از جانب دو گروه زیان می بینند : یکی مشتاقان و هوادارانی که حاضر به هیچگونه انتقادی از آنها نیستند و دیگری مخالفان و منتقدان نا آگاه به عقیده این سازمان ، داروها ی غیر متعارف و سنتی نقش مثبتی در طب امروزی دارند ، ولی باید درباره آنها تحقیقات کافی صورت گیرد و برایشان مقرراتی تهیه شود.

بعضی از کشورها مانند چین و ویتنام ، درمان های سنتی را در نظام بهداشت و درمان عمومی خود ادغام کرده اند و سازمان بهداشت جهانی اکنون می خواهد به کشورهای دیگر کمک کند تا خط مشی هایی ارائه کنند که مردم این کشورها بتوانند از مزایای این گونه داروها بهره گیرند و در عین حال از خطرات احتمالی آن مصون باشند.

هر چند که دنیای غرب ، داروها ی غیر متعارف را " طبیعی " و " ملایم " می پندارند ، ولی تعدادی از این مواد به اندازه داروها یی که کارخانه های داروسازی غربی می سازند ، قوی است و می تواند همان اثرات طبی نامطلوب را در بر داشته باشد. بسیاری از پزشکان مایلند که داروها ی سنتی نیز پیش از عرضه شدن به بازار برای فروش ، مانند داروها ی متعارف در آزمایشگاه ها به طور دقیق آزمایش شوند.
منبع : تبیان


,