میان وعده هایی که کارمندان را چاق می کند - میان وعده هایی ک چاق میکن


میان وعده هایی ک چاق میکن

میان وعده هایی ک چاق میکن

اگر شما هم می خواهید چاق نشوید در محل کارتان این میان وعده ها را فراموش کنید.
هر وعده از این میان وعده 110 کالری دارد، اما تنها یک چهارم فنجان از آن را شامل می شود. در واقع، یک مرد 180 پوندی براحتی با یک فنجان از این میان وعده سیر می شود ....

1 - چوب شور کالری ده عدد چوب شور : 227

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    30 دقیقه وزنه برداری سنگین-    18 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    14 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت
2 - مافین بلوبری کل کالری : 380

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    51 دقیقه وزنه برداری سنگین-    30 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    23 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت
3 - میوه های خشک شده شیرینهر وعده از این میان وعده 110 کالری دارد، اما تنها یک چهارم فنجان از آن را شامل می شود.در واقع، یک مرد 180 پوندی براحتی با یک فنجان از این میان وعده سیر می شود. پس بیایید واقع گرا باشیم و نشان دهیم که یک وعده فرد واقعا شامل چه میزان کالری می شود:440 کالری برای هر فنجان پر از این میوه های خشک.

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    59 دقیقه وزنه برداری سنگین-    35 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    26 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت
4 - بطری 12 اونسی آب پرتقال کل کالری  : 170

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    23 دقیقه وزنه برداری سنگین-    14 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    10 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت
5 - یک بسته پاپکورن کره ای تفت داده شده کالری : 210

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    28 دقیقه وزنه برداری سنگین-    17 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    13 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت
6 - غلات حبوبات، دانه سیب   کالری : 120

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    16 دقیقه وزنه برداری سنگین-    10 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    7 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت
7 - یک بسته شکلات حجیم کالری : 240

چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟-    32 دقیقه وزنه برداری سنگین-    20 دقیقه دوچرخه سواری با سرعت 14-16 مایل در ساعت-    14 دقیقه دویدن با سرعت 8 مایل در ساعت


منبع : ileev.com
گردآوری سلامت برگزیده ها
,