مرحله بندی پیشرفت سرطان سینه در زنان - سرطان سینه گرید ٢

سرطان سینه گرید ٢

سرطان سینه گرید ٢

مراحل مختلف سرطان پستان به چگونگی گسترش آن بستگی دارد و با مقیاسی از صفر تا چهار سنجیده می‌شود. اینکه فرد در کدام مرحله از سرطان پستان است توسط پزشک و از طریق آزمایش ماستکتومی و لامپکتومی (برداشتن بخشی از پستان ) و نمونه برداری از گره های  لنفاوی زیر بغل مشخص می شود.
تعیین مرحله سرطان ، در تصمیم‌ گیری های مربوط به درمان به پزشک کمک می‌کند.
مراحل صفر تا 4 که از داده‌های تعداد زیادی از بیماران مبتلا به سرطان بدست آمده است، زمان زنده ماندن را حداقل برای 5 سال بعد از تشخیص تخمین می‌زند. البته این اعداد احتمالات را بیان می‌کنند و قطعی نیستند.
 با پیشرفت‌هایی که در تشخیص و درمان این بیماری صورت گرفته است ، افراد مبتلا به سرطان پستان بیش از گذشته زنده می‌مانند.

سایز تومور
مراحل سرطان پستان به سایز تومور و چگونگی گسترش سلولهای سرطان ی بستگی دارد و ممکن است از پستان به سایر نواحی بدن مانند گره‌های لنفاوی گسترش یابد. در مراحل بالاتر ، تومور بزرگ تر و سرطان گسترده تر می شود.

 مرحله 1 و 2 سرطان پستان
قطر تومورها معمولاً کمتر از 2 سانتی متر یا 4/3 اینچ می‌باشد. (به اندازه یک دانه ذرت یا بادام زمینی پوست‌دار)

مرحله 3 و 4 سرطان پستان
قطر تومورها به 5 سانتی متر یا 2 اینچ می‌رسد (به اندازه یک لیمو ترش کوچک) و تومورهای کوچک تر ممکن است به اطراف پستان نیزگسترش یابند تا زمانیکه تشخیص داده شوند.

,سینه بزرگ, پستان بزرگ, عکس پستان بزرگ,سلامت بانوان بهداشت خانم ها

مرحله اول سرطان پستان
سرطان پستان در مرحله 1 قرار دارد اگر :
 قطر تومور بیشتر از 2 سانتی متر (4/3 اینچ) نباشد.
  سرطان به گره‌های لنفاوی گسترش نیافته باشد.
سرطان به اطراف پستان گسترش نیافته باشد.
احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال ، برای زنانی که در مرحله اول سرطان درمان شوند ، حدود 90 – 85 درصد است.

,سینه بزرگ, پستان بزرگ, عکس پستان بزرگ,سلامت بانوان بهداشت خانم ها

مرحله دوم سرطان پستان
تومورهای پستان در مرحله دوم بزرگتر از تومورهای مرحله اول هستند. اما سرطان به جاهای دیگر بدن گسترش نیافته است. اگر سرطان پستان در مرحله دوم باشد یکی از موارد زیر وجود دارد:
 تومور به قطر 2 تا 5 سانتیمتر (4/3 تا 2 اینچ) می‌رسد. سرطان ممکن است به گره‌های لنفاوی زیربغل رسیده باشد.
 اندازه تومور ممکن است به قطر بیش از 5 سانتی متر برسد ، اما سرطان به گره‌های لنفاوی زیر بغل نرسیده باشد. (شکل الف )
 قطر تومور ممکن است کمتر از 2 سانتی متر باشد (4/3 اینچ) اما سرطان به حداکثر 3 گره لنفاوی در زیر بغل گسترش یافته باشد (شکل ب)
 هیچ توموری در پستان نباشد ، اما سرطان به حداکثر 3 گره لنفاوی در زیر بغل گسترش یافته باشد.
 احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال ، برای زنانی که در مرحله دوم سرطان درمان شوند ، حدود 70 درصد است.

,سینه بزرگ, پستان بزرگ, عکس پستان بزرگ,سلامت بانوان بهداشت خانم ها

مرحله سوم سرطان پستان
مرحله سوم سرطان به سرطان پیشرفته موضعی یا ناحیه‌ای معروف است. سرطان ممکن است به گره‌های لنفاوی نزدیک پستان ، یعنی تا زیربغل یا نزدیک استخوان ترقوه رسیده باشد . به طور مثال:
 اندازه تومور بزرگ تر از 5 سانتی متر (2 اینچ) و سلولهای سرطان ی که تا نزدیک غده های لنفاوی زیر بغل گسترش یافته باشند. اگر چه این سلولها هنوز به یکدیگر متصل نشده اند. (شکل الف)
 تومور کوچک تر از 5 سانتی متر قطر دارد، ولی سرطان به نزدیک گره‌های لنفاوی گسترش یافته و گره‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند. (یا بافت م حافظ پستان را احاطه کرده‌اند.)
 اندازه تومور کوچک تر از 5 سانتی متر است . اما سرطان تا گره‌های لنفاوی بالای استخوان ترقوه گسترش یافته باشد (شکل ب)

,سینه بزرگ, پستان بزرگ, عکس پستان بزرگ,سلامت بانوان بهداشت خانم ها

سرطان پستان التهابی
  سرطان پستان التهابی که در آن سرطان پستان به رگ‌های لنفاتیک پوست پستان گسترش یافته و موجب تورم ، قرمزی و پوست برجسته یا پوست تورفته می‌شود که در مرحله سوم سرطان طبقه بندی می‌شود.
 احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال، برای زنانی که در مرحله سوم سرطان درمان شوند ، حدود 60 تا 50 درصد است.

,سینه بزرگ, پستان بزرگ, عکس پستان بزرگ,سلامت بانوان بهداشت خانم ها

مرحله چهارم سرطان پستان
مرحله چهارم ، پیشرفته‌ترین شکل سرطان پستان است. سلولهای سرطان ی به قسمتهای مختلف بدن گسترش یافته‌اند همانند: استخوان ها، اندام‌ها یا گره‌های لنفاوی دور از پستان .
درمان ممکن است موجب کاهش یا کنترل سرطان برای مدت زمانی شود اما معمولاً درمان قطعی برای سرطان نیست.
در این مرحله تسکین علائم در اولویت است.
احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال ، برای مرحله چهارم سرطان پستان حدود 20 درصد است.

منبع:sportmedicine.ir


,