تزیین میوه - تزیین سیب مدل لاک پشت - عکس لاک پشت باسیب

آکایران : 

عکس لاک پشت باسیب

عکس لاک پشت باسیب

برگزیده ها: میوه

 

آموزش تزیین سیب مدل لاک پشت

 

بنا به گزارش برگزیده ها : در این آموزش شما با تزیین سیب مدل لاک پشت در 2 طرح ستاره ای و موجی آش نا میشوید

 

,میوه آرایی,تزیین,سیب,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

برای تزیین ستاره ای ابتدا سیب را از وسط نصف کنید سپس روی سیب طرح پنج ضلعی بکشید

کناره های طرح های پنج ضلعی را با استفاده از چاقو ببرید و خارج کنید تا طرح برجسته شود

 

,میوه آرایی,تزیین,سیب,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

با استفاده از چاقو ، ابزار نوک تیز یا قالب روی هر پنج ضلعی طرح ستاره ای ایجاد کنید

برای اتمام کار مقداری سیب را به عنوان سر و باله های لاک پشت با خلال چوبی به بدن متصل کنید

 

,میوه آرایی,تزیین,سیب,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

برای تزیین موجی ابتدا سیب را از وسط نصف کنید سپس روی سیب طرح پنج ضلعی بکشید

کناره های طرح های پنج ضلعی را با استفاده از چاقو ببرید و خارج کنید تا طرح برجسته شود

 

,میوه آرایی,تزیین,سیب,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

با استفاده از چاقو ، ابزار نوک تیز یا قالب روی هر پنج ضلعی طرح موجی ایجاد کنید

برای اتمام کار مقداری سیب را به عنوان سر و باله های لاک پشت با خلال چوبی به بدن متصل کنید

 


,