ساختار ترکیبی این آپارتمان 56 متری - دکوراسیون - دکوراسیون خانه 56متری

دکوراسیون خانه 56متری

دکوراسیون خانه 56متری

 برگزیده ها به نقل از مدآنلاین : راه حل های برنامه ریزی فضایی این آپارتمان التقاطی توسط گروه طراحی استودیو «SVOYA » انجام شده است. این ساختمان در واقع یک آپارتمان زیر شیروانی دو اتاقه با ساختاری پیچیده است. اتاق نشیمن با آشپز خانه ترکیب شده و اتاق خواب با سالن مطالعه و سرویس بهداشتی ترکیب شده است. طراحی با توجه به ساختار تاریخی محله اطراف آپارتمان انجام شده است. استفاده از سقف بلند در بزرگتر جلوه دادن این آپارتمان پنجاه و شش مترمربعی بسیار موثر بوده است.

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

 طیف رنگ استفاده شده نقش سازنده و زیباشناختی در شکل گیری آپارتمان دارد.سطح صیقلی دیوارها، سقف و کف، بویژه پانل های MDF سفید رنگ  و آینه های منبت کاری شده با بافت جناغی، زیبایی ساختمان را چند برابر کرده است.

زونکا از طراحان این آپارتمان می گوید: «نورپردازی یکی از المان های مهم طراحی آپارتمان است و در این مورد خاص، بازتاب نور در آینه ها به آپارتمان عمق داده است.» علاوه بر اینها، شومینه مصنوعی، میز قهوه چوبی و صندلی های دسته دار چرمی به احساس التقاطی ساختمان کمک کرده است.

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,دکوراسیون، دکوراسیون منزل، دکوراسیون اتاق خواب، چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل 2015


مترجم : هومن باوریان