آموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - درست کردن دستبند با سنگ

درست کردن دستبند با سنگ

درست کردن دستبند با سنگ

در اینجا درست کردن دستبندی را برایتان آموزش داده ایم که از چرم می باشد و به آن دانه های شیشه ای زیبا و مهره های چوبی آویزان است.
در اینجا درست کردن دستبندی  را برایتان آموزش داده ایم که از چرم می باشد و به آن دانه های شیشه ای زیبا و مهره های چوبی آویزان است.مدل آن هم به صورتی است که بندهای چرمی گره زده شده اند و در نهایت به شکل یک کراوات در آمده است. 

وسایل مورد نیاز :تعدادی بندهای چرمی به قطر : 1/8تعدادی بندهای نخی برای گره زدن مهره های شیشه ای رنگی به شکل صدف یا حلزونی شکل یک مهره ی چوبی نسبتا بزرگ

طرز کار :1 - 12 عدد بند چرمی را از یک پارچه ی چرمی برش زده و سعی می کنیم که تمام آنها به یک اندازه باشند .سپس 12 عدد بند نخی را از یک پارچه ی نخی تهیه کرده که برای گره زدن بندهای چرمی به یکدیگر استفاده می شوند. در نهایت بالای بندهای چرمی را یک گره ی بزرگ می زنیم و آن را به شکل یک کراوات در می آوریم .
آموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - آکا

  2 - در این مرحله زیر گره ی بزرگ را در نظر گرفته و بندهای نخی را پائین آن بسته و آنها را به ترتیب روی آن بندهای چرمی گره می زنیم و می بینیم که بندهای چرمی ما به شکل یک گره ی بزرگ بالای آن درآمده است .
آموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - آکا


  3 - برای محکم کردن گره های چرمی از گره زدن بندهای نخی روی آنها استفاده می کنیم تا محکمتر شوند .  4 - یک مهره ی شیشه ای زیبا و به رنگی خاص مثلا سبز رنگ  را وارد یکی از این بندهای چرمی کرده و بالای آن را گره زده و می گذاریم تا تقریبا به اندازه ی 1/4 آویزان باشد طوری که هنگامی که زمانی که ار آن استفاده می کنیم از بالا آویزان نشان داده شود.
آموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - آکا

  5 - به انتهای بند چرمی یک مهره ی چوبی آویزان می کنیم به این صورت که یک مهره ی چوبی را وارد یکی از بندهای چرمی می کنیم و می گذاریم تا آن هم آویزان باشد.آموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - آکاآموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - آکاآموزش تصویری درست کردن دستبند چرمی با سنگ های رنگی - آکا
 سیمرغ گردآوری خانه داری برگزیده ها
,