مدل شلوارسندبادی


مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

در این گالری عکس مدل شلوار سندبادی جدید را مشاهده می کنید.


مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید

شلوار سندبادی,مدل شلوار سندبادی

مدل شلوار سندبادی جدید


مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

در این گالری عکس مدل شلوار سنبادی را مشاهده می کنید.


مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی,شلوار سنبادی

مدل شلوار سنبادی

سنباد


سنباد مجوس (مقتول به سال ۱۳۸ ه. ق. - ۷۵۵ یا ۷۵۶ میلادی) پس از قتل ابومسلم در ری و نیشابور به خونخواهی ابومسلم علیه خلیفه عباسی منصور قیام کرد.[۱][۲] وی آیین جدیدی نیاورد و معروف به مجوس بود و چگونگی اعتقاد او به ابومسلم به روشنی دانسته نیست، با این وجود عده‌ای بسیار از پیروان ادیان و مذاهب مختلف تحت لوای او جمع شدند.[۲] مجوس از طرف اعراب به تمامی پیروان ادیان ایرانی پیش از اسلام اطلاق می‌شد و در اینجا به احتمال زیاد به معنای پیرو یکی از شعبه‌های منشعب از دین مزدک و نه در معنای سنتی دین زرتشتی به کار برده شده است.

پس از سرنگونی دستگاه خلافت امویه به دست ابومسلم و برقراری خلافت عباسیان در بغداد، نفوذ و قدرت ابومسلم در خراسان باعث هراس دومین خلیفه عباسی، المنصور، شد و به دستور خلیفه ابومسلم در بغداد فروگرفته شد.[۳] اهمیت ابومسلم به‌عنوان حلقه اتصال زنده حکومت مرکزی‌ای که در شرف پیدایی بود و ولایت خراسان که تامین‌کننده اصلی قدرت نظامی این حکومت بود هنگامی آشکار گردید که خراسان به دنبال قتل او دستخوش شورش‌های پیاپی شد. نخستین این شورش‌ها، طغیان سنباد در سال ۱۳۸ ه. ق. - ۷۵۵ میلادی بود.

طغیان غیرمسلمانان به خون‌خواهی سرداری مسلمان بیانگر قدرت و نفوذ ابومسلم در منطقه بود. سنباد هفتاد روز پس از برافراشتن علم طغیان بر ضد عباسیان کشته شد. اما نهضت وی مردم بسیاری را زیر علم خود گرد آورد. همچنین جنبش سنباد به تشکیل یک سازمان دینی مخفیانه برضد عباسیان به نام بومسلمیه که سال‌ها به پرورش احساسات ضد عباسیان می‌پرداخت کمک کرد. سندباد با حرکت از نیشابور، قومس، ری و قم را متصرف شد و گروهی بسیار از مزدکیان و مجوسان طبرستان گرد او جمع شدند. سنباد در ری با کمک جمعی که به وی پیوسته بودند موفق به اعدام فرمانروای ری شد[نیازمند منبع]. با پادشاه طبرستان، اسپهبد خورشید، رابطهٔ دوستانه برقرار کرد و بدین‌گونه از نیشابور تا طبرستان اجتماع را به‌شدت متشنج ساخت.

عده اتباع او را حدود ۱۰۰ هزار تن نوشته‌اند[نیازمند منبع]. شورش او فقط ۷۰ روز طول کشید و در این مدت فتوحات بسیار کرد. عاقبت یکی از سرداران منصور خلیفه به نام جمهور بن مرار عجلی او را در نزدیکی همدان شکست داد و ۶۰ هزار تن از اتباع او را بقتل رسانید. این جنگ در صحرای بین ری و همدان اتفاق افتاد و گویند آمار کشته شدگان سپاه سنباد به حدی بود که تا سال ۳۰۰ ق/ ۹۱۲ م، استخوان‌های کشته شدگان در آن مکان باقی‌مانده بود. سنباد خود از اسپهبد خورشید پناه خواست و به این ترتیب روی به طبرستان نهاد. اما طوس، پسر عموی اسپهبد که از جانب او با ساز، مرکب، آلات و هدایا به استقبال سنباد رفته بود به خاطر بی حرمتی‌ای که در رفتار سنباد احساس می‌کرد او را کشت.[۴] و بدین گونه نهضت سنباد شکست خورد.