با کاموا و نخ بافندگی دکوراسیون تان را زمستانی کنید -آکا - نخ کاموا


نخ کاموا

نخ کاموا

نخ بافندگی و کاموا لزوما تنها برای بافت لباس های بافتنی مورد استفاده نمی باشد ، بلکه می توان از آنها برای تزئینات دکوراسیون خانه و مبلمان هم استفاده کرد.

استفاده از کامواهای رنگیبرای دکوراسیون و طراحی و چیدمان وسایل خانه می توان از طرحی جدید مانند استفاده از انواع کامواهای رنگی بهره برده و با این کار دکوراسیون خانه را نه تنها زیبا و مدرن ساخت ،بلکه می توانید مدلی جدید را برای دکور منزل خود به کار گیرید.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 قبل از کار: یک صندلی چوبی سادهاین صندلی چوبی بسیار ساده است و اصطلاحا مانند عصا خشک می باشد. به راحتی با کمک مقداری کاموای رنگی می توانید مدل آن را کلا تغییر داده و حتی رنگ آن را هم عوض کرده و زیبایی خاصی را به آن ببخشید.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 بعد از کار : یک صندلی بسیار شیکهمان طور که می بینید در ابتدا کل صندلی را با اسپری نارنجی کرده و رنگی جدید را برای آن به وجود می آوریم. بعد هم با استفاده از کاموا ،شکوفه های زیبا و کوچکی را درست کرده و به تکیه گاه آن می چسبانیم و هم چنین یک گل رز زیبای صورتی بافته و آن را هم به صندلی می زنیم. روی نشیمن آن هم یک پارچه ی بافته شده زیبا می اندازیم تا به جذابیت آن بیافزاید.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 قبل از کار : یک جعبه ی چوبی سادههمانطور که می بینید این جعبه چوبی ساده که ممکن است سطل آشغال پذیرایی باشد بسیار زشت و ساده بوده و هیچ مدلی ندارد. شما می توانید آن را به ظرفی بسیار زیبا و شیک تبدیل کنید.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 بعد از کار: یک جعبه ی پر استفادهبا استفاده از کاموا یک طرح زیبایی را بافته و روی آن می چسبانیم و هم چنین داخل آن را با انواع کامواهای رنگی پر می کنیم تا در نهایت آن را تبدیل به جایی برای نگهداری کامواهای رنگی خود کرده باشیم.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 قبل از کار : بشقاب های سادهمی بینید که این بشقاب های بسیار ساده و یکدست نه تنها هیچ کاربردی ندارند، بلکه بسیار هم ساده بوده و اصلا حذاب نمی باشند. می توانید به راحتی این بشقاب های چوبی را با کاموا تزئین کرده و قاب های زیبایی را درست کنید.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 بعد ازکار : بشقاب های تزئینیدر ابتدا داخل تمامی این بشقاب ها را با اسپری های رنگی رنگ کرده و بعد هم با استفاده از کامواهای رنگی ،طرح هایی زیبا را بافته و داخل بشقاب ها چسبانده ایم.به این ترتیب ،به همین سادگی آثارهنری بسیار زیبایی را درست کرده و آنها را به دیوار نصب کرده ایم.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 قبل از کار : یک کمد بسیار سادههمانطور که می بینید این کمد بسیار ساده و خسته کننده می باشد و اصلا طرح و مدل جذابی ندارد .می توانید از کامواهای رنگی استفاده کرده و به مانند استنسیل کردن روی این کمد ساده طرح هایی زیبا را بیاندازید.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 بعد از کار : کمدی جذابدر ابتدا این کمد رنگی یکنواخت داشته و بسیار ساده بوده و در نهایت همان طور که می بینید با کاموای سفید رنگ حروف انگایسی زیبایی را درست کرده و بافته ایم و تمامی آنها راروی این کمد چسبانده ایم .می بینید که به صورت ناگهانی چطور این کمد را به زیبایی تزئین کرده ایم.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 قبل از کار: یک کاموای سادههمان طور که می بینید در ابتدا فقط مقداری کاموای بی استفاده داریم که می توانید به راحتی از آن استفاده کرده و گل هایی زیبا که در تصویر زیر هم مراحل درست کردن آن را به شما نشان داده ایم را درست کنید.این کامواها حتما در هر خانه ای وجود دارد و در رنگ های گوناگونی می باشند که بلااستفاده هستند.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 بعد از کار : گلی زیبا همانطور که می بینید از این کموا گل هایی ریز زیبا و شکوفه هایی درست شده است و تمامی آنها به یک شاخه وصل شده است و در نهایت روی یک کمد چسبانده شده است و همان طور که می بینید بسیار جذاب شده است.
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 قبل از کار : یک تکه چوب سادهتاجی که بالای این مدل تخت استفاده شده است بسیار ساده و یکنواخت می باشد و باید آن را مطابق با مد روز تغییر داد. 
کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


 بعد از کار : مرسوم با مد روز با استفاده از بخیه های گلدوزی شده بر روی محل خواب ،آنر را به زیبایی تزئین کرده و چوب بالای تخت را سفید کرده و بعد هم آن رابا قاب های کاموایی تزئین کرده و حتی می توانید به دیوار بالایی تخت هم وسایل تزئینی بافتنی آویزان کنید.کاموا, نخ بافندگی, دکوراسیون خانه


seemorgh.com


گردآوری خانه داری برگزیده ها