شکوفه‌های گل رز، روی جواهرات باز شدند - گردنبند طلا گل رز

گردنبند طلا گل رز

گردنبند طلا گل رز

برگزیده ها به نقل از مدآنلاین : الهام از طبیعت در طراحی وساخت جواهرات قدمت زیادی دارد. گیاهان بهویژه گلها منشاء الهام طراحان و جواهرسازان بوده اند. برند پیاژه در طراحی مجموعه جواهرات خود از گل رز الهام گرفته است. نشستن بافاصله گلهای رز بر روی گردنبند، گل رز بزرگ روی انگشتر، گوشوارههای گل رز و بالاخره دستنبد گل رز حاصل تلاش طراحان وسازندگان جواهرات این برند معروف است. گل رزها در هر قطعه از این جواهرات به زیبایی دیده میشوند. طراحی گلبرگها با چنان ظرافتی صورت گرفته است که حس زیبای داشتن گل روز روی دست یا لاله گوش و گردن به خوبی  احساس میشود.

زنجیر رو لباسی طلا

زنجیر رو لباسی طلا

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,جواهرات 2015، طلا و جواهر، زیور آلات، مدل انگشتر، مدل گردنبند، مدل دستبند، مدل گوشواره

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,جواهرات 2015، طلا و جواهر، زیور آلات، مدل انگشتر، مدل گردنبند، مدل دستبند، مدل گوشواره

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,جواهرات 2015، طلا و جواهر، زیور آلات، مدل انگشتر، مدل گردنبند، مدل دستبند، مدل گوشواره

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,جواهرات 2015، طلا و جواهر، زیور آلات، مدل انگشتر، مدل گردنبند، مدل دستبند، مدل گوشواره


,