گل شینیون مویی - شینیون آماده

شینیون آماده

شینیون آماده

 

موارد مورد نیاز:

شینیونهای آماده

شینیونهای آماده

* موهای آماده متری به رنگ دلخواه از نوعی که یک طرف آن دوخته شده باشد).

* قیچی

* کش های کوچک و باریک

* ژل موی هارد

* شانه ی دندان ه ریز

* فیکساتور مو

* مروارید درشت

* گیره ی مویی

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

برای درست کردن این گل تزیینی که می تواند برای شینیون عروس هم به کار برده شود به طریق زیر عمل می کنیم. ابتدا موهای متری یک سر دوخت را به پنج قسمت مساوی تقسیم کرده که هر قسمت یک گلبرگ محسوب می شود. اندازه هر گلبرگ را 5 سانتیمتر در نظر بگیرید.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

یک کش کوچولو به انتهای موی یک سر دوختمان می بندیم. مطابق تصویر، کش باید به طرف دوخته شده ی موها نزدیک باشد.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

به کمک یک شانه دندان ه ریز، مقداری ژل هارد یا چسب مو را بر می داریم و روی سطحی که می خواهیم به موها حالت دهیم می کشیم.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

با شانه ای که به مواد مرحله ی قبل آغشته است موها را روی سطح مورد نظر شانه می کنیم. به این ترتیب بهتر می توانیم به آنها حالت یک گلبرگ بدهیم.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

گلبرگ را به شکل روبان بین دو دستمان می کشیم تا تارهای مو کاملاً بهم بچسبند.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

ابتدا و انتهای گلبرگ را با یک کش کوچک می بندیم.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

برای براق شدن گلبرگمان روی آنها مقداری فیکساتور مو می زنیم و اجازه می دهیم تا این پنج گلبرگی که درست کرده بودیم خشک شوند.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

بعد از خشک شدن گلبرگ ها، آن ها را با یک کش کوچک به هم وصل می کنیم. برای زیباتر شدن گلمان یک گیره مویی را از میان یک مروارید درشت عبور داده و از آن در مرکز گل استفاده می کنیم. ما می توانیم گل شینیون مان را با کمک یک سنجاق سر بزرگ بین شینیون مو ی عروس قرار بدهیم.

گل شینیون مویی,اموزش گل شینیون مویی,مدل گل شینیون مویی,[categoriy]

منبع: نشریه ترمه، شماره 12