آموزش کوتاه کردن مو چتری کج تصویری - روش کوتاه کردن موهای جلوی سر

آموزش کوتاه کردن مو چتری کج تصویری
 

روش کوتاه کردن موهای جلوی سر , آموزش کوتاه کردن جلوی مو , آموزش کوتاه کردن مو

روش کوتاه کردن موهای جلوی سر

قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید...
    بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند:     کوتاه کردن چتری مو , کوتاه کردن جلوی موی سر , فیلم اموزشی کوتاه کردن مو جلوی سر

آموزش کوتاه کردن جلوی مو

  قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.     میزانپیلی , آموزش کوتاهی جلوی موی سر , اموزش تصویری کوتاهی مو مدل پر

آموزش کوتاه کردن مو

    برای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید:     دانلود فیلم آموزش مدل مو کوتاه جلو سر , مدل کوتاهی جلو مو بصوزت چتری , کوتاهی جلوی مو

کوتاه کردن چتری مو

    به صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید:     روش کوتاه کردن جلوی موی سر , کوتاهی جلو مو , کوتاه کردن جلوی مو

کوتاه کردن جلوی موی سر

    قیچی پتاژ:     فیلم کوتاه کردن موهای جلو سر , اموزش کوتاهیه چتری موی زنانه , فیلم اموزشی کوتاه کردن موهای جلو سر

فیلم اموزشی کوتاه کردن مو جلوی سر

    حالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید:       آموزش تصویری چتری کج , طرز کوتاهی جلوی مو , مدل چتری و ی ور جلو مو آموزش

میزانپیلی

  و در نهایت چتری کج را خواهید:   چگونه موهای جلو را کوتاه کنیم , کوتاه کردن جلوی موها مدل سوزنی , کوتاهی جلوی موی سر

آموزش کوتاهی جلوی موی سر

منبع:زیباشو دات کاممنبع:زیباشو دات کام
اموزش تصویری کوتاهی مو مدل پر , دانلود فیلم آموزش مدل مو کوتاه جلو سر