صندوق‌های پست عجیب +تصاویر


تصاویری ببینید از صندوق‌های پست عجیبی که در استرالیا کنار جاده‌ها دیده می‌شوند.

 به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، در هر گوشه‌ای از جهان هر خانه یک صندوق پست دارد تا نامه‌ها و قبض‌های خدماتی در آن گذاشته شود و پستچی برای تحویل به جلوی در مراجعه نکند. در این تصاویر صندوق‌های پست عجیبی را ببینید که در کنار جاده‌های استرالیا دیده می‌شوند.

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,صندوق‌های پست عجیب