زنی که به زور و با گریه خود را به حیاط وزارت کشور رساند! /تصاویر


جمعی از مردم در اعتراض به یک شرکت و در پی عدم وصول طلبشان روبروی وزارت کشور تجمع کرده‌اند که زنی از میان آنها خود را به زور و با گریه به جمع خبرنگاران در حیاط وزارت کشور رساند.

اخباراجتماعی ,خبرهای اجتماعی ,  وزارت کشور

 

اخباراجتماعی ,خبرهای اجتماعی ,  وزارت کشور

 

اخباراجتماعی ,خبرهای اجتماعی ,  وزارت کشور

 

 اخبار اجتماعی -  خبر  انلاین