مردی که به خود سم مار تزریق می‌کند+ عکس


یک مرد با تزریق سم مار به خود سعی دارد در بدنش پادتن سم مار تولید کند.

 به گزارش تسنیم، «استیو لودوین» مردی است که از تزریق سم مار به خودش یک سرگرمی ساخته است.

 

بر اساس گزارش CNN، وی که پیشتر این کار را از روی سرگرمی انجام می‌داد در حال حاضر امیدوار است که روزی برای کمک به قربانیان گزش مار از خون خودش به عنوان سرم استفاده کند.

وی با تزریق سم مارهای مختلف به خود سعی دارد یک «خودواکسنی» در بدنش ایجاد کند.

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,مردی که به خود سم مار تزریق می‌کند

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,مردی که به خود سم مار تزریق می‌کند

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,مردی که به خود سم مار تزریق می‌کند