رئیس جمهور فرانسه شعار ترامپ را مسخره کرد (+عکس)


با خروج رسمی آمریکا از پیمان محیط زیستی پاریس، رئیس جمهور فرانسه هم به این اقدام ترامپ واکنش نشان داد.

 به گزارش عصرخبر، ماکرون در پاسخ به اقدام ترامپ در  بیانیه ای، شعار انتخاباتی ترامپ را نیز به سخره گرفت.

 

شعار ترامپ در انتخابات "Make America Great Again" به معنی "دوباره آمریکای بزرگ را می سازیم" بود که ماکرون در بیانیه اش اعلام کرد "Make Our Planet Great Again" به معنی اینکه دوباره زمین بزرگمان را می سازیم.

 

اخباربین الملل ,خبرهای  بین الملل , ماکرون

 

اخباربین الملل ,خبرهای  بین الملل , ماکرون