انجام 3 دور مذاکره بین ایران و عربستان برای حل مساله حج


اخباراجتماعی ,خبرهای اجتماعی , حج

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون برای مساله حج دو دور مذاکره بین تیم ایران و عربستان انجام شده که امروز هم دور سوم این مذاکرات انجام می‌شود.

 به گزارش ایسنا، صالحی امیری امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: پس از پایان دور سوم مذاکرات تیم مذاکره کننده ما به کشور باز می‌گردد. ما جمعبندی از مذاکرات خواهیم داشت و اگر عربستان شروط ما را بپذیرد، به اعزام حجاج اقدام می‌کنیم. سیاست رسمی ما فعال شدن مسیر حج برای زائران است.

 

وی همچنین درباره اختصاص بودجه 200 میلیارد تومانی قرآنی کشور اظهار داشت: ما در این زمینه به تجدید ساختار نیازمندیم و حتما باید در حوزه ساماندهی مسائل قرآنی،‌ اقدامی جدی انجام شود؛ زیرا دستگاه ‌ای مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند و باید در این زمینه تجدید ساختاری انجام شود.