آقای روحانی چرا می‌خندی؟!


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,روحانی

 

در حاشیه مداحی جنجالی مراسم نماز عید فطر، ارمغان زمان فشمی این طنز را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

 

ای نشسته صف اول! تو چه صبری داری!

اختیار است تو را، لیک چه جبری داری!

 

ای تو که عامل وحدت شده‌ای و پیوند!

شاعران از دوطرف وصف تو را می‌گویند

 

عامل جاذبه و دافعه هستی انگار

ای که با رأی زیاد آمده‌ای بر سر کار

 

آمدی، رفت ز یاد همه آن دوره بد

وزرایت همه فرهیخته و کاربلد

 

خسته بودیم ز تحریم و گرانی و فشار

سایه جنگ به تدبیر شما رفت کنار

 

بست برجام، دکان همه کاسبکاران

با تدابیر تو پیوست به دنیا ایران

 

تو شدی باعث دلشوره دلواپس‌ها

هدف جنگ روانی همه ناکس‌ها

 

چون که افزایش محبوبیت ات را دیدند

همه جا در همه احوال تو را کوبیدند

 

به تو با شعر زدند از سر کین، هر انگی

اسمش این است که این کار بود فرهنگی!

 

مطمئنم که تو در دیده آنان خاری

چون که‌میلیون‌میلیون رأی ز ملت داری

 

کرده جمعیت ما جمله آنان را مات

سعی کردند بگویند که هستیم روبات

 

ای نشسته صف اول! چه شکیبایی تو

هست لبخند به لبهات، چه زیبایی تو!

 

هرچه گفتند، تو خندان و کماکان خوبی

ای نشسته صف اول! تو مگر ایوبی؟!