داستان جنجالی‌ترین قطعه تمام تاریخ این سرزمین


اخبارفرهنگی  ,خبرهای   فرهنگی ,محمدرضا شجریان

وزیر ارشاد از عبدالعلی علی‌عسگری خواسته ربنای شجریان در ایام ماه رمضان از تلویزیون پخش شود.