مجموعه عکس های زیبایی که نشان می دهند کابین خلبان بهترین دفتر کار دنیا است


یک خلبان هلندی به نام جی پی سی ون هیست را باید صاحب بهترین دفتر کار در جهان دانست. در تصاویری که این خلبان از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود تهیه کرده می توان زیبایی را در لامپ ها و کلیدهای فراوان آن مشاهده کرد. وی در این باره می گوید: ” با کاری که من دارم می توانم تمام دنیا را ببینم و این شانس را دارم که در جایگاهی باشم که می توانم با استفاده از دوربینم عکس هایی از نقاط مختلف جهان بگیرم و زیبایی جاهایی که دیده ام را برای خود جاودانه کنم”. در ادامه شما را به دیدن تصاویری که این خلبان خوش ذوق از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود گرفته است دعوت می کنیم.

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

اخبار گوناگون,خبرهای  گوناگون,بهترین دفتر کار دنیا

 

 

 اخبار گوناگون  -  روزیاتو