تقابل دریا و ساحل در عکس روز نشنال جئوگرافیک/ عکس


 به گزارش  خبر  آنلاین  عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری زیبا از تقابل دریا و ساحل و همچنین یک خانواده در استرالیا اختصاص یافته است که لحظات خود را با مرغان دریایی تقسیم کرده‌اند.

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,تقابل دریا و ساحل