تعداد حرکات بازی شطرنج از تعداد اتم‌های جهان هستی بیشتر است


اخبار,اخبار علمی وآموزشی,شطرنج

در یک بازی شطرنج دستکم 10 به توان 120 حرکت برای مهره‌ها محتمل است و البته این احتمال وجود دارد تعداد بیشتری حرکت بتوان انجام داد.. . .

به گزارش فارس، مرکز «شانون نامبر» بر اساس محاسبات رایانه‌ای خود اعلام کرد تعداد حرکاتی که امکان انجام آن در بازی شطرنج وجود دارد 10 به توان 120 محاسبه می‌شود و در مقابل، تعداد تمام اتم‌های موجود در جهان هستی 10 به توان 80 محاسبه شده است.

 

حرکات در بازی شطرنج کاملا ناشناخته هستند. در هر موقعیت احتمالی که مهره قرار می‌گیرد، تعداد اندکی حرکت موجود است که فرد می‌بایست یکی از آنها را انتخاب کند. بر اساس بررسی‌های رایانه‌ای گفته شده است که در هر موقعیت برای هر مهره امکان 20 تا 30 حرکت وجود دارد. ولی احتمال قرار گرفتن هر یک از مهره‌های سیاه و سفید باعث می‌شود تعداد حرکت‌های موجود صدها برابر افزایش یابد.

 

محققان می‌گویند در یک بازی شطرنج دستکم 10 به توان 120 حرکت برای مهره‌ها موجود است و البته این احتمال وجود دارد تعداد بیشتری حرکت بتوان انجام داد.

 

این رقم از تعداد اتم‌هایی که در جهان هستی وجود دارد، بیشتر است. محققان بر اساس دقیق‌ترین بررسی‌های خود می‌گویند تعداد همه اتم‌ها در جهان بین 10 به توان 87 تا 10 به توان 92 محاسبه می‌شود.

 

در ابتدای بازی شطرنج 20 امکان حرکت برای مهره سفید و 20 امکان حرکت برای مهره سیاه وجود دارد. زمانی که هر فرد نخستین حرکت را انجام می‌دهد، برای او 400 حرکت احتمالی وجود خواهد داشت. پس از آن تعداد حرکت‌ها به نسبت افزایش میابد و البته بسته به اقداماتی که فرد مقابل انجام می‌دهد، در کمترین حالت یک مهره می‌تواند بین 20 تا 30 حرکت را پیش‌روی خود ببیند.