زاینده رود دوباره از امروز بسته خواهد شد


اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی ,زاینده رود

براساس تصمیم کمیته توزیع آب در تاریخ هفتم خردادماه، از اواسط امروز خروجی سد زاینده رود کاهش می یابد.

به گزارش مهر، براساس تصمیماتی که در کمیته توزیع آب در تاریخ هفتم خردادماه سال جاری گرفته شده است، از اواسط امروز خروجی سد زاینده رود کاهش می یابد.

 

آب زاینده رود برای آبیاری کشت کشاورزان حوضه زاینده رود در اصفهان از نهم فرودین ماه بازگشایی شده بود و حالا بعد از حدود 70 روز بسته خواهد شد.

 

گرمای این روزهای هوای اصفهان باعث خواهد شد، تا جریان باقی مانده آب در بستر رودخانه نیز در روزهای آینده به پایان برسد و بار دیگر شریان حیاتی شهر اصفهان قطع شود.