دورهمی بازیگران سینما به بهانه «کوروش بزرگ»/ تصاویر


آیین آغاز ساخت فیلم «‌کوروش بزرگ» عصر دیروز دوشنبه با حضور مسعود جعفری جوزانی کارگردان، عوامل فیلم، اهالی فرهنگ و هنر و سخنگوی وزارت امور خارجه در موزه سینما واقع در باغ فردوس تهران برگزار شد. در این مراسم از کتاب فیلمنامه کوروش بزرگ نیز رونمایی شد.

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,بازیگران سینما

 

 

 اخبار  فرهنگی  -  ایسنا