بخشنامه جدید اقامه نماز در پروازها ابلاغ شد


اخباراجتماعی ,خبرهای  اجتماعی  , نماز

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور بخشنامه جدید اقامه نماز در پروازها به کلیه شرکت های هواپیمایی خبرداد.