وانت‌هایی که در برف پوشیده شدند +تصاویر


وانت‌های یوتا از برف پر شدند و در خیابان‌ها راه افتادند. 

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مردم شهر کویین استار در ادن ایالت یوتا در آمریکا شاهد بارش برف سنگینی بودند و این بارش برف باعث شده بود تا وانت‌هایی که در بیرون از پارکینگ‌های خانه‌ها پارک شده بودند، به جای بار مختلف، باری یکدست، سفید داشته باشند و شهروندان از این صحنه‌های ایجاد شده در خیابان استفاده کنند و سلفی‌های خود را با ماشین‌های پر از برفشان بیندازند.

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون ,وانت‌هایی که در برف پوشیده شدند

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون ,وانت‌هایی که در برف پوشیده شدند

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون ,وانت‌هایی که در برف پوشیده شدند

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون ,وانت‌هایی که در برف پوشیده شدند

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون ,وانت‌هایی که در برف پوشیده شدند