عیادت دستیار رئیس جمهور رئیس جمهور از حادثه دیدگان حادثه تروریستی تهران


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,الهام امین زاده

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در بیمارستان سینا از آسیب دیدگان حادثه تروریستی عیادت کرد.

 به گزارش ایسنا، الهام امین زاده، قبل از افطار باحضور در بیمارستان سینا از بیماران حادثه تروریستی امروز تهران عیادت کرد و در جریان امور مداوای آنان قرار گرفت.