شاهکار احمدی‌ نژاد ادامه دارد!


مسعود نیلی: دولت قبل ما را در رکودی فرو برده که برای خروج از آن باید 10 سال صبر کرد؛ تازه 3 سال گذشته است!اخبارسیاسی,خبرهای سیاسی, احمدی‌ نژاد

 

 اخبارسیاسی -  خبرآنلاین /علیرضا پاکدل