کره شمالی: ترامپ بیمار روانی است


اخباربین الملل,خبرهای  بین الملل, کره شمالی

روزنامه ارگانی حزب حاکم کره شمالی در پی تنش های فزاینده این کشور با آمریکا از سیاست های واشنگتن انتقاد کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور را فردی روانی خطاب کرد. 

به گزارش ایرنا، روزنامه «رودونگ سینمون» روز جمعه تصریح کرده است که دولت آمریکا فکر می کند با روش هایی که در پیش گرفته، می تواند کره شمالی را از برنامه های خود بازدارد.

 

گزارش می افزاید: آمریکا با اهرم های مختلف اقتصادی و تحریم ها می کوشد تا کره شمالی را متوقف کند اما هرگز به این هدف نخواهد رسید.

 

«رودونگ سینمون» ارگان حزب حاکم کار کره شمالی در ادامه نوشته است که ترامپ یک فرد روانی است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

 

نشریه افزوده است: او با چالش های فراوان سیاسی در آمریکا روبروست و از هر سو مورد انتقاد است و می کوشد با نشانه رفتن کره شمالی در واقع بحران را به کشوری دیگر بکشاند.

روزنامه در ادامه تاکید می کند: آمریکا درگیر یک بحران سیاسی است و ترامپ با طرح حمله پیشدستانه علیه کره شمالی در واقع می خواهد از این بحران بگریزد.

 

ارگان حزب حاکم کار کره شمالی همچنین در این مطلب به کره جنوبی هشدار داده است که بیش از این از آمریکا پیروی نکند زیرا این مسیر فقط برایش فاجعه به دنبال خواهد داشت.

 

ترامپ پیشتر در سخنانی کره شمالی را «رژیمی وحشی» توصیف کرده است که بویی از دمکراسی نبرده و در حالی مردم خود را به قحطی می کشاند که بر انجام آزمایش های اتمی تاکید می ورزد.

 

پس از آنکه «اوتو وارمبیر» دانشجوی آمریکایی آزاد شده از کره شمالی پس از مدت کوتاهی در آمریکا جانش را از دست داد بار دیگر حملات متقابل آمریکا و کره شمالی به یکدیگر آغاز شده است.